Skoči na vsebino

DOGODKI

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Ministrstvom za zdravje organizira strokovni posvet z naslovom Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem.

 

Termin: 25. november, Brdo pri Kranju

Program

Prijavnica

 

 

Nasilje je #cistmim - ozaveščanje mladih o problematiki nasilja nad ženskami in dekleti

  

S selfijem sporoči, da si proti nasilju nad ženskami in dekleti.

 

V okviru dveletne nacionalne kampanje Vesna - živeti življenje brez nasilja pričenjamo aktivnost ozaveščanja mladih o problematiki nasilja nad ženskami indekleti. Mlade želimo spodbuditi k razmišljanju o tovrstni problematiki, hkrati pa želimo doseči tudi njihovo aktivno participacijo. Mladostnike vabimo, da se pridružijo kampanji in na Facebook strani ministrstva (Enakost spolov) objavijo selfije, pripišejo oznako Nasilje je #cistmim ter na ta način (s svojo podobo) promovirajo idejo nenasilja in izrazijo spoštovanje človekovih pravic žensk.

       

https://www.facebook.com/enakostspolov


             

 


Potovanje fotografske razstave Nasilje na njeni koži po Sloveniji

 

                 

                Slovenska cesta, Ljubljana       Foto: N. Miklič

 

              

                 Mercator center, Ljubljana        Foto: N. Miklič

 

               

                 CSD Brežice                                 Foto: S. Rajšp

 

Predvidena dinamika potovanja razstave

 

25. 11. 2014 do 5. 12.2014
Hotel Brdo, Brdo pri Kranju (otvoritev)
5. 12. 2014 do 5. 1. 2014
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova, Ljubljana (izložba na Slovenski cesti)
5. 1. 2015 do 25. 1. 2015Mercator center Šiška, Ljubljana
26. 1. 2015 do 8. 2. 2015Mercator center Maribor - Tabor
9. 2. 2015 do 22. 2. 2015Upravna enota Brežice (CSD Brežice)
23. 2. 2015 do 8. 3. 2015Mercator center Celje
9. 3. 2015 do 22. 3. 2015Mercator center Velenje
13. 4. 2015 do 26. 4. 2015Mercator center Slovenj Gradec
28. 4. 2015 do 10. 5. 2015Mercator center Novo mesto - Bršljin
11. 5. 2015 do 24. 5. 2015Mercator center Koper
25. 5. 2015 do 7. 6. 2015Mercator center Nova Gorica
8. 6. 2015 do 31. 7. 2015
Palača narodov, Ženeva
5. 10. 2015 do 3. 12. 2015 Policijska akademija, Tacen
4. 12. 2015 do 22. 12. 2015

Palača Sveta Evrope, Strasbourg

 

 

 

Arhiv dogodkov


Odprtje fotografske razstave Nasilje na njeni koži v okviru 29. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

 

             

                                 Foto: Sašo Domija

 

             

                                 Foto: Sašo Domija  


Strokovni posvet z naslovom Učinkovitost zaščite žensk pred nasiljem po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in drugih predpisih


Namen posveta je osvetliti vprašanje ali je slovenska zakonodaja dovolj učinkovita na področju zaščite žensk pred nasiljem in ali žrtvam zagotavlja potrebno varstvo.

Posvet je namenjen predvsem tožilkam/tožilcem, sodnicam/sodnikom in odvetnicam/odvetnikom in drugim strokovnim delavkam/delavcem na sodišču, ki se ukvarjajo s področjem nasilja nad ženskami. Na posvet so vabljene tudi strokovne delavke in delavci v nevladnih organizacijah in drugih organizacijah, ki delajo v okviru mreže javnih socialno varstvenih programov, ki pokrivajo področje nasilja.

  

             Termin: 6. marec 2015, Kongresni center Brdo

             Program
             Prijavnica
 
             Gradiva iz posveta:

             O projektu Vesna - živeti življenje brez nasilja - Javornik Novak (MDDSZ)
             Učinkovita zaščita žrtev nasilja - Sladič (Generalna policijska uprava)
             Pogled CSD na učinkovitost zaščite žensk žrtev nasilja po ZPND - mag. Ferme (CSD Celje)
             Omejevalni ukrepi po ZKP pri kaznivem dejanju nasilja v družini - Kline (Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani)
             Odvetniški vidik učinkovite zaščite žensk pred nasiljem - Stušek (Odvetniška pisarna Stušek)
             Priložnosti in izzivi, ki jih prinaša Istanbulska konvencija - Bervar Sternad (PIC) 

 

 

             

                                  Foto: MDDSZ

 

              

                                    Foto: MDDSZ

 


Napovednik dogodkov - 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami

 


Delovni posvet med socialno službo in policijo VESNA

Posvet je namenjen poglobitvi znanja socialnih delavk/delavcev in policistk/policistov na področju nasilja nad ženskami.

Na posvetu bosta obravnavani dve aktualni tematiki, in sicer ZALEZOVANJE in VODENJE RAZGOVORA Z ŽRTVIJO NASILJA.

Vabljene in vabljeni!

 

             Termin: 4. in 5. december 2014, Kongresni center Brdo

             Prijavnica

             Program

 

             Gradiva iz posveta:

             Intimnopartnersko nasilje in problem zalezovanja - dr. Podreka (FF)

             Psihološki oris žrtve nasilja in travmatizacija - Srhoij (Zavod Gremo naprej)

             Zalezovanje - Zabukovec Kerin (DNK)

             Ranljivost žensk z ovirami na nasilje - dr. Zaviršek (FSD)

             Razgovor s starostnico - žrtvijo nasilja - Hrovatič (CSD Novo mesto)

             Pomen razgovora z žensko - žrtvijo nasilja - Plaz (Društvo SOS telefon)

 

 

             Sklepi posveta

 

            

                                          Foto: MDDSZ


Fotografska razstava z naslovom Nasilje na njeni koži, 25. 11. 2014, Brdo pri Kranju

 

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami bomo obeležili z otvoritvijo fotografske razstave Nasilje na njeni koži. Fotografsko razstavo bosta odprli dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter mag. Vesna Györkös Žnidar ministrica za notranje zadeve. Častni pokrovitelj fotografske razstave je predsenik Republike Slovenije Borut Pahor.Razstava bo v torek 25. novembra 2014 ob 11.00 uri v Hotelu Brdu (dvorana Elegance) na Brdu pri Kranju.

Vabljeni in vabljene!

               

                                        Foto MDDSZ

 

 

             

                                            Foto MDDSZ

 


Javni, odprti in anonimni fotografski natečaj z naslovom 'Nasilje na njeni koži'

Trajanje natečaja: 2. 6. 2015 - 15. 9. 2014 Z javnim, odprtim in anonimnim natečajem želi naročnik pridobiti čim več kvalitetnega fotografskega gradiva na razpisano tematiko. Zaželene so fotografije, ki nasilja ne prikazujejo neposredno, temveč ga obravnavajo na domiseln način in nosijo s sabo sporočilo nesprejemljivosti nasilja. Fotografsko gradivo bo služilo za namene in promocijo projekta 'Vesna - živeti življenje brez nasilja'. Fotografije bo ocenjevala strokovna natečajna komisija, ki bo med pravočasno prispelimi deli izbrala najboljše fotografske rešitve. Vabljeni k sodelovanju na natečaju.

Besedilo natečaja

Prijavni obrazec

 


Nacionalna konferenca - otvoritvena konferenca kampanje Vesna - živeti življenje brez nasilja

Razprava, zaključki, evalvacija