Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA

Zaradi nove zakonodaje (Družinski zakonik in Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti), ki se začne uporabljati s 15. 4. bodo informacije posodobljene v kratkem.

 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004 - UPB)

 

ureja:

 

a) zakonsko zvezo:

 • pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze
 • oblika sklenitve zakonske zveze
 • neveljavnost zakonske zveze
 • pravice in dolžnosti zakoncev
 • premoženjska razmerja med zakonci
 • prenehanje zakonske zveze
 • razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze
 • razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze

 

b) razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki:

 • ugotavljanje očetovstva in materinstva
 • izpodbijanje očetovstva in materinstva
 • pravice in dolžnosti staršev do otrok
 • izvrševanje roditeljske pravice
 • odvzem roditeljske pravice
 • prenehanje roditeljske pravice
 • podaljšanje roditeljske pravice
 • ukrepi centra za socialno delo
 • dolžnost preživljanja
  (povezava na Javni jamstveni preživninski in invlidski sklad RS)

 

c) posvojitve:

 • pogoji za posvojitev in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo
 • postopek za posvojitev

d) rejništvo:

 • namen rejništva
 • rejništvo po odločbi centra za socialno delo
 • rejnik
 • prenehanje rejništva

e) skrbništvo:

 • namen skrbništva
 • skrbnik
 • skrbništvo nad mladoletnimi
 • skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost
 • skrbništvo za posebne primere
 • postopek