Skoči na vsebino

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA

Zaradi nove zakonodaje (Družinski zakonik in Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti), ki se začne uporabljati s 15. 4. bodo informacije posodobljene v kratkem.

 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004 - UPB)

 

ureja:

 

a) zakonsko zvezo:

 • pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze
 • oblika sklenitve zakonske zveze
 • neveljavnost zakonske zveze
 • pravice in dolžnosti zakoncev
 • premoženjska razmerja med zakonci
 • prenehanje zakonske zveze
 • razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze
 • razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze

 

b) razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki:

 • ugotavljanje očetovstva in materinstva
 • izpodbijanje očetovstva in materinstva
 • pravice in dolžnosti staršev do otrok
 • izvrševanje roditeljske pravice
 • odvzem roditeljske pravice
 • prenehanje roditeljske pravice
 • podaljšanje roditeljske pravice
 • ukrepi centra za socialno delo
 • dolžnost preživljanja
  (povezava na Javni jamstveni preživninski in invlidski sklad RS)

 

c) posvojitve:

 • pogoji za posvojitev in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo
 • postopek za posvojitev

d) rejništvo:

 • namen rejništva
 • rejništvo po odločbi centra za socialno delo
 • rejnik
 • prenehanje rejništva

e) skrbništvo:

 • namen skrbništva
 • skrbnik
 • skrbništvo nad mladoletnimi
 • skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost
 • skrbništvo za posebne primere
 • postopek