Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENAKE MOŽNOSTI

Sektor za enake možnosti

Vodja sektorja: mag. Maruša Gortnar

Telefon: 01 369 75 38

E-pošta: marusa.gortnar(at)gov.si
 

 

Sektor za enake možnosti oblikuje politiko enakosti žensk in moških. Pripravlja predloge predpisov in ukrepe za izboljšanje položaja žensk in moških ter odpravo diskriminacije zaradi spola. Ministrstvom in lokalnim skupnostim nudi strokovno podporo pri vključevanju vidika enakosti žensk in moških v politike in ukrepe. Pripravlja nacionalni program za enake možnosti žensk in moških, analize in poročila, izvaja ozaveščevalne kampanje, sodeluje z EU in mednarodnimi organizacijami ter civilno družbo. Na področju nediskriminacije na sistemski ravni koordinira naloge, ki jih imajo ministrstva in vladne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo. 

 

Poiščite nas na  pod Enakost spolov.