Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUŽBENO-EKONOMSKO PODROČJE

Izzivi in usmeritve

V izobrazbeni strukturi žensk in moških v Sloveniji ni bistvenih razlik: ženske imajo v povprečju nekoliko višjo izobrazbo od moških. Ženske predstavljajo tudi skoraj polovico delovno aktivnega prebivalstva. Vendar pa je delež žensk na visokih in vodilnih položajih mnogo nižji od deleža moških, tako v gospodarskih in poslovnih družbah kot v organizacijah socialnih partnerjev ter ostalih združenjih in organizacijah.

 

Spremljanje in ovrednotenje zaposlitvenih in kariernih poti potencialnih kandidatk za visoke vodilne in upravljavske položaje je pomembno z vidika prepoznavanja ovir za nizko zastopanost žensk na teh položajih v gospodarstvu, sindikatih ter združenjih in ostalih organizacijah.

Na podlagi tega je potrebno uvajati ukrepe za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov v vodstvenih organih gospodarstva, organizacij socialnih partnerjev, drugih združenj ter nevladnih organizacij.

 

Publikacije in ostala gradiva