Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

Izzivi in usmeritve

 

Integracija načela enakosti spolov je horizontalen pristop, ki na vseh družbenih področjih pozornost namenja različnim izhodiščnim položajem in potrebam žensk in moških. Na podlagi tega resorna ministrstva in vladne službe ter samoupravne lokalne skupnosti oblikujejo politike in ukrepe, ki prispevajo k ustvarjanju enakih možnosti spolov.

Slovenija je na vladni ravni začela z dejavnostmi za integracijo načela enakosti spolov leta 1997 s pilotnim projektom. Zavezo za izvajanje integracije načela enakosti spolov pa je sprejela z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (2002) ter s pristopom k izvajanju politike enakosti spolov na ravni Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij.

 

 

Z imenovanjem koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti, ki delujejo na vseh ministrstvih ter v nekaterih samoupravnih lokalnih skupnostih, smo ustvarili začetni pogoj za integracijo načela enakosti spolov v vse politike, na vseh ravneh.

 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (13. člen) zavezuje ministrice in ministre, da vsak za svoje delovno področje določijo uradnico oziroma uradnika v ministrstvu, ki opravlja naloge koordinatorice oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških.

Zakon o enakih možnostih ženk in moških (30. člen) daje samoupravnim lokalnim skupnostim možnost, da imenujejo koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti v občini.