Skoči na vsebino

SEZNAM KOORDINATORIC IN KOORDINATORJEV ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH

MINISTRSTVO

Koordinator/koordinatoricaNamestnik/namestnica

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kotnikova 28, Ljubljana

mag. Maruša Gortnar

marusa.gortnar(at)gov.si

Jasna Jeram

jasna.jeram(at)gov.si

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3, Ljubljana

Darja Grad Berdajs

darja.grad-berdajs(at)mf-rs.si

Simona Poljanšek

simona.poljansek(at)mf-rs.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, Ljubljana

Barbara Miklavčič

bmiklavcic(at)gov.si

Jana Beton

jana.beton(at)gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22, Ljubljana

Tomaž Hrastar

tomaz.hrastar(at)gov.si

Petra Filipi

petra.filipi(at)gov.si

Ministrstvo za kulturo

Maistrova 10, Ljubljana

mag. Brigita Lipovšek

brigita.lipovsek(at)gov.si

dr. Sašo Gazdić

saso.gazdic(at)gov.si

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova 2, Ljubljana

Martina Stergar

martina.stergar(at)policija.si

Alojz Sladič

alojz.sladic(at)policija.si

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48, Ljubljana

Irena Mraz

irena.mraz(at)gov.si

 

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3, Ljubljana

dr. Simona Drenik

simona.drenik(at)gov.si

Jernej Koselj

jernej.koselj(at)gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kotnikova 38, Ljubljana

mag. Mateja Gajgar

mateja.gajgar(at)gov.si

Tone Vrhovnik Straka

tone.vrhovnik(at)gov.si

Ministrstvo za zdravje

Štefanova 5, Ljubljana 

Tonija Črnigoj

tonija.crnigoj(at)gov.si

Mojca Poljanšek

mojca.poljansek2(at)gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25, Ljubljana

Jana Grilc

jana.grilc9@gov.si

 

Ministrstvo za obrambo

Vojkova 55, Ljubljana

dr. Suzana Tkavc

suzana.tkavc(at)mors.si

Tjaša Žgavec TripkoviĆ

tjasa.zgavec.tripkovic@mors.si

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška 21, Ljubljana

Jurij Mezek

jurij.mezek@gov.si

Mateja Musar

mateja.musar(at)gov.si

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kotnikova 5, Ljubljana

dr. Jasminka Dedić

jasminka.dedic(at)gov.si

Gorazd Jenko

gorazd.jenko(at)gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Langusova 4, Ljubljana

Dijana Ciriković

dijana.cirikovic(at)gov.si

 

 

 

Opomba: V skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških imajo koordinatorico/koordinatorja imenovana vsa ministrstva. Če v tabeli ni e-naslova koordinatorice/koordinatorja, se obrnite na splošni e-naslov ministrstva.