Skoči na vsebino

JAVNA UPRAVA IN PRAVOSODJE

Izzivi in usmeritve

Zastopanost žensk in moških v vladnih organih in organih javne uprave je v primerjavi z zastopanostjo na političnem področju bolj uravnotežena.

Največje razlike med spoloma obstajajo na eni strani v telesih z veliko politično močjo (delovna telesa vlade), kjer je delež žensk najnižji, na drugi strani pa v telesih, kjer se odloča o socialnih zadevah, kjer delež žensk močno presega delež moških.

 

Na sodiščih in tožilstvih je delež žensk nekoliko višji od deleža moških, vendar pa upada s hierarhijo pristojnosti sodišča oziroma tožilstva.

 

Na imenovanja na položaje v javni upravi in pravosodju je mogoče vplivati, zato je pomembno, da se spoštuje pravno ureditev, ki zavezuje k uravnoteženi zastopanosti spolov.

 

Sistematično spremljanje in analiziranje zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v javni upravi in pravosodju je tudi pogoj za uvedbo ukrepov za spodbujanje večje uravnoteženosti spolov.