Skoči na vsebino

KULTURA, MEDIJI IN OGLAŠEVANJE

Izzivi in usmeritve

Delež žensk, (samo)zaposlenih v kulturnem sektorju, je relativno uravnotežen z deležem moških, vendar pa v Sloveniji nimamo podrobnejših analiz, v katerih kulturnih poklicih (umetniških ali neumetniških) in na katerih področjih delajo.

Ravno tako ni natančnejših podatkov o javnih sredstvih, dodeljenih kulturnim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter projektom in programom, ki prispevajo k spodbujanju enakosti spolov. Vendar pa nekatere organizacije in ustvarjalke opozarjajo, da je delež žensk med prejemniki oziroma prejemnicami sredstev za kulturno ustvarjanje nižji, ter da so višja sredstva namenjena področjem, kjer prevladujejo moški ustvarjalci.

 

Kultura kot kategorija razvoja ima številne učinke na najrazličnejše ravni družbenega življenja, zato je pomembno, da so v kulturi uravnoteženo zastopani interesi različnih družbenih skupin in da so vsem omogočene enake možnosti razvoja in izražanja svoje ustvarjalnosti, znanj, talentov in sposobnosti.

 

Pri tem pa je pomembno, da je vidik enakosti spolov vključen v vse politike in programe na področju kulture, ter da se hkrati posebna pozornost nameni podpori projektov, ki spodbujajo enake možnosti žensk in moških v kulturnem ustvarjanju.

 

Za spremljanje položaja žensk in moških v kulturnem sektorju ter načrtovanje ukrepov za zagotavljanje enakosti spolov je pomembno natančneje analizirati in raziskati položaj žensk in moških na področju kulture in umetnosti ter sprejeti kazalce, ki bodo omogočali primerjave tudi na mednarodni ravni.

 

Pomemben sektor kulture so tudi mediji, ki imajo odločujočo vlogo pri ustvarjanju podobe sodobnega človeka in oblikovanju stališč o družbenih vlogah žensk in moških.

Ravno medijske in oglasne vsebine pa pogosto utrjujejo predsodke in stereotipne podobe žensk in moških v družbi, saj ženske oziroma moške upodabljajo v njihovih tradicionalnih vlogah.

 

Za spodbujanje medijskih in oglaševalskih politik, ki bodo zagotavljale enake možnosti spolov ter odpravljale stereotipne podobe o vlogi žensk in moških v družbi, je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo spodbujali oblikovanje takšnih vsebin, ki bodo spreminjale družbene vrednote in vzorce o podobi in vlogi žensk in moških. Zato je pomembno, da so mediji obveščeni o položaju žensk in moških ter o nacionalnih in mednarodnih politikah in programih za spodbujanje enakosti spolov.