Skoči na vsebino

SPOLNO NASILJE

Izzivi in usmeritve

Uradni statistični podatki o spolnem nasilju nad ženskami so pomanjkljivi in po izkušnjah nevladnih organizacij, ki se srečujejo z žrtvami takšnega nasilja, kar nekajkrat nižji od dejanskega stanja.

Žrtve spolnega nasilja so v večini primerov ženske in otroci, storilec pa je večinoma moški, ki ga žrtev pozna: prijatelj, sorodnik, partner, sodelavec, sosed, znanec.

 

Reševanje problematike spolnega nasilja zahteva celosten pristop pri obravnavi žrtve in storilca. V prvi vrsti je pomembno, da žrtve začnejo kakršne koli oblike spolnega nasilja prepoznavati kot nedopustne in da obstaja širok spekter možnih oblik pomoči, od institucionalnih in pravnih do psihosocialnih.

 

Za oblikovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje spolnega nasilja sta pomembna vzpostavitev sistema spremljanja podatkov ter izvajanje podrobnejših raziskav o vseh vrstah spolnega nasilja.

 

Publikacije in ostala gradiva