Skoči na vsebino

MEDIJSKA KAMPANJA

 

Okolica od žensk in moških v vseh obdobjih življenja velikokrat pričakuje točno določeno obnašanje z 'utemeljitvami', da je 'tako pač vedno bilo', 'da so ženske bolj primerne za gospodinjenje', 'da so moški boljši vodje', 'da se punčke ne igrajo z avtomobilčki', 'da pravi moški ne jočejo' itd. Gre za trdovratne in zakoreninjene predstave, kaj je bolj primerno za en in kaj za drugi spol. Zaradi teh, stereotipnih, pričakovanj mnogo ljudi ne udejanji vseh svojih potencialov, saj odstopanje od družbenih pričakovanj ni zaželeno. Deklica, ki bi želela postati avtomehaničarka, mora tako premagati veliko več ovir kakor deček, ki sanja o istem poklicu. In obratno – fant, ki želi postati vzgojitelj, se srečuje z veliko pomisleki okolice, ali je ta poklic primeren zanj ali ne. Moški, ki želi biti dejaven oče in si s partnerico deliti dopust za nego bolnega otroka, je pogosto deležen neodobravanja v kolektivu in pri delodajalcu. Ženska, ki želi delati kariero, pa je nemalokrat deležna očitkov okolice o svoji 'nepravi ženskosti'. 

 

 

Velik del odgovornosti za ohranjanje teh zakoreninjenih predstav nosijo mediji, ki ženske in moške nekritično postavljajo v stereotipne vloge. S tem oglasom zato na humoren način nastavljamo ogledalo stereotipnemu prikazovanju žensk in moških v medijih in v oglaševanju – želimo si namreč, da bi tudi oglasna sporočila spodbujala enakost spolov.

 

 

Kaj menite, kje je edino mesto za takšne in podobne spolne stereotipe? Mi menimo, da sodijo edinole v Muzej stereotipov - svoj stereotip lahko vanj prispevate tudi vi. 

 

    

  

 

 

 

 

Velik del odgovornosti za ohranjanje zakoreninjenih predstav o 'pravi' vlogi žensk in moških nosijo mediji, ki tako ene kot druge nekritično postavljajo v stereotipne vloge. S posebnim televizijskim oglasom zato na humoren način nastavljamo ogledalo stereotipnemu prikazovanju žensk in moških v medijih in v oglaševanju - želimo si namreč, da bi tudi oglasna sporočila spodbujala enakost spolov. 

 

 

V zasebnem in javnem življenju obstaja veliko področij, kjer zastopanost ali sodelovanje žensk in moških nista uravnotežena. Tako npr. na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu prevladujejo moški kljub temu, da letno diplomira več žensk in da so v približno enakem deležu kot moški udeležene na trgu dela. Tudi na področju politike, čeprav se stanje po uvedbi zakonsko določenega minimalnega deleža vsakega izmed spolov na kandidatnih listah izboljšuje, prevladujejo moški. Ravno obratno pa je, ko govorimo o domačih opravilih in skrbi za otroke - tam so v manjšini moški.