Skoči na vsebino

SEMINAR ZA LOKALNE SKUPNOSTI

Seminar Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga lokalnih skupnosti

MDDSZ je skupaj s KS - norveškim Združenjem lokalnih in regionalnih oblasti organiziralo dva seminarja Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga lokalnih skupnosti:

  • 11. junija 2014 na Brdu pri Kranju,
  • 12. junija 2014 v Mariboru.

Norveška, ki je pred kratkim praznovala 200. obletnico ustave, ima dolgoletno demokratično tradicijo in tudi tradicijo politike enakosti med ženskami in moškimi. Po indeksu enakosti spolov se uvršča na prvo mesto med vsemi državami. Na Norveškem prevladuje prepričanje, da se enakost med ženskami in moškimi obrestuje, zato so v uresničevanje politike enakosti spolov vpete tako državne institucije kot tudi regionalna in lokalna raven.

V luči uspešnega sodelovanja Slovenije in Norveške bodo norveški gosti in gostje na dogodku med drugim predstavili nacionalno in lokalno politiko enakosti med ženskami in moškimi, dobre prakse na lokalni ravni ter vpliv na spremembe družbenih vlog žensk in moških na Norveškem.

Norveška velik poudarek daje tudi pripravi akcijskih načrtov za posamezna področja, saj so se izkazali kot izjemno učinkovito orodje za izvajanje posameznih ukrepov, ki spodbujajo enakost med ženskami in moškimi. Na dogodku bodo zato predstavljene tudi smernice za pripravo akcijskih načrtov za enakost spolov na lokalni ravni v Sloveniji.

Seminar je bil priložnost za vse, ki so vključeni v proces oblikovanja in izvajanja politik na lokalni ravni, da se seznanijo z izkušnjami in primeri dobrih praks o tem, kako Norveška spodbuja enakost med ženskami in moškimi in s tem krepi lokalni in nacionalni razvoj. 

 

 

9.00 - 9.30  Registracija udeleženk in udeležencev
9.30 - 9.45

Uvod

Mag. Maruša Gortnar, Sektor za enake možnosti, MDDSZ

 

9.45 - 10.15

Enakost med ženskami in moškimi v Sloveniji: ureditev in stanje

Mag. Tanja Salecl, Sektor za enake možnosti, MDDSZ

 

10.45 - 11.15Razprava
11.15 -11.30Odmor
11.30 - 12.00

Enakost med ženskami in moškimi v lokalnih skupnostih: stanje, izvajanje in izzivi

Liss Schanke, KS - Združenje lokalnih in regionalnih oblasti, Norveška

 

12.00 - 12.30

Dobre prakse vključevanja enakosti med ženskami in moškimi v storitve lokalnih skupnostih (npr. vrtci, domovi za starejše)

Goro Ree-Lindstad, Center za enakost, Norveška

 

12.30 - 13.00 Razprava
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 14.30

Vpliv ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na spremembe družbenih vlog žensk in moških

Arne Jørstad, Občina Hamar, Norveška

 

14.30 - 15.00

Vloga medijev pri krepitvi enakosti žensk in moških v političnem delovanju

Mag. Nataša Briški, Metina Lista

 

15.00 - 15.30

Smernice za pripravo akcijskih načrtov za enakost spolov na lokalni ravni

Sektor za enake možnosti, MDDSZ

 

 15.30 - 16.00Razprava in zaključek