Skoči na vsebino

PROJEKTI IZ SREDSTEV EU

 

 

Sektor za enake možnosti pri MDDSZ uspešno kandidira na razpisih za EU sredstva s področja enakosti spolov. Z njihovo pomočjo izvaja zlasti raziskovalne in ozaveščevalne dejavnosti ter usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem enakosti spolov.

 

 

Projekti: