Skoči na vsebino

AKTIVNI.VSI

                    

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 - 2020)

 

Sektor za enake možnosti je s projektom Aktivni.Vsi uspešno kandidiral za sredstva na razpisu Evropske komisije. Projekt izvajamo v letih 2016 in 2017. 

 

Slovenija sodi med države z visoko stopnjo zaposlenosti žensk, visoko stopnjo zaposlenosti žensk s polnim delovnim časom in dobro razvitim sistemom javnega otroškega varstva ter podpornih storitev, ki staršem otrok prve triade osnovne šole omogočajo lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti (npr. jutranje varstvo, topli obroki v šolah, podaljšano bivanje). Slovenija ima tudi eno boljših ureditev sistema starševskega dopusta in nadomestil ter eno boljših ureditev sistema dopusta za nego bolnega otroka. Kljub temu pa na tem področju ženske in moški niso v enakem položaju in ne prevzemajo enakovrednega deleža skrbstvenega in gospodinjskega dela, na področju plačanega dela pa so ženske zaradi materinstva pogosto v slabšem položaju kakor moški.

Uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden od pomembnih predpogojev za ekonomsko neodvisnost, zato je nujna večja vključenost moških v skrbstveno in gospodinjsko delo na eni strani, na drugi strani pa je potrebno prevetriti obstoječ sistem storitev in možnosti, ki jih imajo zaposleni starši mlajših otrok v svojem lokalnem okolju.

 

Glavni cilji projekta so zato naslednji:

 

  • razvoj in izvedba modela usklajenega in celostnega pristopa lokalne skupnosti k vprašanju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu in naslavljanje spolnih stereotipov, povezanih s skrbstvenim in gospodinjskim delom;
  • spodbujanje socialnih partnerjev k naslavljanju teh tem in k sprejemu politik in praks za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu;
  • zmanjševanje obstoja spolnih stereotipov in spodbujanje enakovredne delitve skrbstvenega in gospodinjskega dela med ženske in moške.

 

 

Pričakovani rezultati

 

  • izboljšana integracija načela enakosti spolov v lokalni skupnosti na področju naslavljanja spolni stereotipov in usklajevanja družinskega ter poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu;
  • izboljšano praktično znanje institucij na lokalnem nivoju na področju uporabe mehanizmov in orodij za naslavljanje spolnih stereotipov in usklajevanja družinskega in poklicnega življenja;
  • izboljšana ozaveščenost, znanje in izvajanje družini prijaznih politik s poudarkom na dejavnem očetovstvu v zasebnem sektorju;
  • izboljšana ozaveščenost o pomenu večje vključenosti moških v skrbstveno in gospodinjsko delo.

 

 

 

Glavne projektne dejavnosti

 

Gradiva v angleščini

 

Projektni partnerji

V projektu sodelujemo MDDSZ, Občina Kamnik, Center za socialno delo Kamnik, OŠ Toma Brejca Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik ter Zdravstveni dom dr. Julija Polca kot partnerji na lokalni ravni in Islandski center za enakost spolov kot mednarodni projektni partner.