Skoči na vsebino

SEMINAR NA TEMO USKLAJEVANJA DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vas v okviru s strani EU sofinanciranega projekta Aktivni.Vsi vabi na seminar za delodajalce, vodstvene delavke/delavce in zaposlene v kadrovskih službah (oziroma tiste, ki urejajo kadrovske zadeve) ter sindikalne zaupnice in zaupnike na temo usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

 

Na seminarju bomo predstavili odgovore na vprašanja:

  • kaj organizacija pridobi, če zaposlenim omogoča lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti,
  • kateri so brezplačni ukrepi, ki jih lahko delodajalec sprejme na tem področju,
  • kateri so ukrepi, ki zahtevajo finančni vložek,
  • kateri ukrepi so možni v organizacijah javnega in kateri v organizacijah zasebnega sektorja,
  • kakšne rešitve poznajo posamezne kolektivne pogodbe,
  • kaj lahko na tem področju naredi sindikat,
  • kako se lotiti uvajanja ukrepov?

Predstavili bomo tudi dobre prakse slovenskih organizacij zasebnega in javnega sektorja, ki imajo certifikat Družini prijazno podjetje, in dobre prakse uvajanja in izvajanja teh ukrepov v manjših organizacijah.

 

Seminar bo v četrtek, 5. oktobra 2017, od 9:00 do 13:30 v sejni sobi Občine Kamnik (Glavni trg 24. Kamnik).

 

Kotizacije ni, so pa prijave zaradi organizacije dogodka in izdaje potrdil o udeležbi obvezne. Prosimo vas, da prijavnico (lahko tudi za več oseb iz iste organizacije) vrnete do 29. septembra, bodisi po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana bodisi po e-pošti na naslov pia.azman@gov.si.

 

PROGRAM

 

  9:00 – 10:30

Usklajevanje dela in družine – kaj pridobimo in kakor pristopimo k načrtovanju ukrepov?

dr. Sonja Robnik, MDDSZ

 

10:30 – 10:45

Odmor

 

10:45 – 11:30

Dobre prakse organizacij zasebnega in javnega sektorja s certifikatom Družini prijazno podjetje

Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

 

11.30 – 12.15

Sodelovanje delodajalcev in očetov pri lažjem usklajevanju dela in družine

mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut

 

12.15 – 13.00

 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – tema za sindikate

Irena Štamfelj, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

13.00 – 13.30

Razprava in zaključek

 

 Če potrebujete še kakšno dodatno informacijo, se lahko obrnete na Sonjo Robnik (sonja.robnik@gov.si).