Skoči na vsebino

SEMINAR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Seminar na temo ukrepov lokalne politike, ki upoštevajo potrebe žensk in moških

 

Sektor za enake možnosti je 17. 11. 2017 v okviru s strani EU sofinanciranega projekta Aktivni.Vsi organiziral seminar na temo ukrepov lokalne politike, ki upoštevajo potrebe žensk in moških.

 

 

 

PROGRAM

 

 

    9:00 – 9:30

Registracija

 

 

  9:30 – 10:00

Enakost žensk in moških – temeljne nacionalne in EU usmeritve ter projekti

 

 

10:00 – 11:00

Enakost žensk in moških – pregled stanja in izzivi za prihodnost

 

 

11:00 – 11:30

Odmor za kavo

 

 

11:30 – 13:00

Enakost žensk in moških v lokalni politiki

Priprava proračuna, ki upošteva vidik žensk in moških

Priprava akcijskega načrta za enakost spolov

Analiza skrbstvenih potreb prebivalstva

Razprava

 

 

13:00 -14:30

Delovno kosilo

 

 

 

 

V prvem delu seminarja smo predstavili, kaj na področju enakosti žensk in moških počnejo ministrstva, kakšne so vladne usmeritve ter katera so prednostna področja, s katerimi se ukvarjamo na ravni Evropske unije. Naredili smo tudi celovit pregled stanja in izzivov, s katerimi se na področju enakosti žensk in moških srečujemo v Sloveniji.

 

Na praktično vse dejavnosti – pa naj bo to pluženje snega ali sofinanciranje športnih klubov – se da pogledati z vidika spola. To pomeni, da moramo upoštevati, kaj nek ukrep prinaša ženskam in kaj moškim. Drugi del seminarja je prinašal odgovore na vprašanja, kako to storiti, na kaj biti pozoren pri razporejanju sredstev in načrtovanju ukrepov občinske politike ter kako lahko z istimi sredstvi pokrijemo več potreb prebivalstva. Na seminarju smo spregovorili tudi o nekaterih dobrih domačih in tujih praksah. Ker se velik del prebivalstva srečuje s skrbstvenim delom (skrb za otroke, bolne, starejše, druge pomoči potrebne), smo spregovorili o tem, kako pridobiti kar največ informacij o skrbstvenih potrebah prebivalstva ter argumentirali, zakaj je vložek lokalne skupnosti v razvoj storitev na tem področju pomemben.