Skoči na vsebino

MOJE DELO. MOJA POKOJNINA.

Projekt Moje delo. Moja pokojnina - Sprejemanje informirane odločitve skozi celotno življenjsko obdobje

 

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 - 2020)

 

Sektor za enake možnosti je s projektom Moje delo. Moja pokojnina uspešno kandidiral za sredstva na razpisu Evropske komisije. Partner pri izvajanju projekta je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja 2019 in se bo zaključilo 31. decembra 2020.

 

V državah Evropske unije ženske v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški. Situacija se še poslabša, ko se upokojijo, saj je njihova povprečna pokojnina 39 odstotkov nižja od povprečne pokojnine moških. Tudi v Sloveniji, ki ima eno nižjih vrzeli v povprečnih plačah žensk in moških (8,1 odstotka), je pokojninska vrzel visoka in znaša 22 odstotkov. Kot je pokazala raziskava Evropske komisije o pokojninski vrzeli (Gender gap in pensions in the EU, 2015), se umešča Slovenija med države z najvišjo stopnjo tveganja revščine upokojenk, starih več kot 65 let.

 

Namen projekta je opozoriti na pokojninsko vrzel med ženskami in moškimi ter izboljšati znanje in informiranje o temeljnih dejavnikih oziroma vzrokih zanjo ter povečati ozaveščenost o pomenu integracije načela enakosti spolov v pokojninsko politiko in pokojninsko reformo.

 

Glavni cilji projekta so zato naslednji:

 • razviti učinkovite strategije/politike/ukrepe za zmanjšanje razlike med spoloma v pokojninah;
 • okrepiti integracijo načela enakosti spolov;
 • razviti orodja za ozaveščanje o razlikah med spoloma v vedenjskih vzorcih skozi celotno življenjsko obdobje, ki vplivajo na pokojnine žensk;
 • razviti »podatkovno skladišče« s poročili.

 

Pričakovani rezultati

 • izboljšano znanje o temeljnih dejavnikih/vzrokih pokojninske vrzeli med spoloma in njihovih posledicah, zlasti pri ženskah;
 • povečana ozaveščenost o pomenu integracije načela enakosti spolov v pokojninsko politiko in pokojninsko reformo;
 • ženske in moški bodo lahko sprejemali bolj informirane odločitve o zaposlitvi in poklicu skozi celoten življenjski cikel, ki vplivajo na njihove prihodnje pokojninske pravice;
 • boljša prepoznavnost in preglednost trenutnega pokojninskega sistema ter posameznih pokojninskih prispevkov.

 

Glavne projektne dejavnosti

 • vizualna podoba projekta;
 • izvedba poglobljene analize o pokojninski vrzeli med spoloma in opredelitev ključnih dejavnikov/vzrokov, ki vplivajo nanjo;
 • izvedba ocene vpliva predlagane pokojninske reforme na spol;
 • ozaveščanje, zlasti žensk, da bodo sprejele informirane odločitve;
 • razvoj »podatkovnega skladišča« za izvajanje opisnih in napovednih analiz;
 • razvoj spletnega "pokojninskega kalkulatorja" / simulacijskih orodij.