Skoči na vsebino

ODKLIKNI!

Projekt Odklikni! (CyberVAW) - spletno nasilje in nadlegovanje nad ženskami in dekleti

                               

   

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 - 2020).

 

Sektor za enake možnosti je s projektom Odklikni! (CyberVAW) uspešno kandidiral za sredstva na razpisu Evropske komisije. Izvajanje projekta se je začelo 1. julija 2017 in se bo zaključilo 31. decembra 2019.

 

Dostopnost in množična uporaba interneta in družbenih medijev se je v zadnjem času močno povečala, zato predstavlja spletno nasilje naraščajoč problem, ki so mu bolj izpostavljena dekleta in ženske. Kljub temu ne gre za ločen pojav nasilja, ampak za eno od oblik nasilja nad ženskami, ki je pogosto povezana tudi z drugimi pojavnostmi nasilja, kot so zalezovanje, spolno nadlegovanje, psihično nasilje, intimnopartnersko nasilje. Rezultati vseevropske raziskave o nasilju nad ženskami, ki jo je leta 2014 izvedla Agencija EU za temeljne pravice, so pokazali, da se je vsaka deseta ženska (11 %) srečala s spletnim nasiljem ali nadlegovanjem (neprimerno približevanje na družbenih omrežjih, dobivanje elektronske pošte ali sporočil SMS z izrecno spolno vsebino itd).

Preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami in dekleti je tudi sicer ena od političnih prioritet Slovenije. Slovenija je med prvimi državami (leta 2011) podpisala t. i. Istanbulsko konvencijo (Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima) in jo leta 2015 tudi ratificirala. Istanbulska konvencija je prvi in najobsežnejši mednarodni pravni dokument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Slovenija je v lanskem letu sprejela spremembe Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), v pripravi je tudi Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami. ZPND med oblike nasilja v družini uvršča tudi spolno nasilje, kamor šteje tudi javna objava spolnih vsebin o žrtvi, ter psihično nasilje, tudi če je storjeno z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Poleg teh zakonodajnih določb je tudi Kazenski zakonik (2017) opredelil kot kaznivo dejanje zlorabo osebnih podatkov z javno objavo posnetkov ali sporočil druge osebe s seksualno vsebino brez privolitve te osebe, če se s tem huje prizadene njeno zasebnost. 

 

Namen projekta je nadgraditi obstoječe nacionalne dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja z vključitvijo vidika spola v učna in ostala gradiva, izobraževanja in izobraževalne module ter priporočila in ukrepe.

 

Glavni cilji projekta so zato naslednji:

  • ozaveščanje za preprečevanje stereotipov, njihova odprava ter spreminjanje odnosa do spletnega nasilja in nadlegovanja žensk in deklet v Sloveniji;
  • povečanje občutljivosti in znanja mladih, (potencialnih) žrtev nasilja, ranljivih skupin, staršev, (potencialnih) povzročiteljev in prič o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet;
  • krepitev znanja strokovnjakov in strokovnjakinj za zagotovitev ustreznega sistema preprečevanja, preganjanja in zaščite pred spletnim nasiljem in nadlegovanjem žensk in deklet;
  • izmenjava izkušenj in dobrih praks ter spodbujanje medsebojnega sodelovanja na nacionalni in evropski ravni.

Pričakovani rezultati:

  • večja ozaveščenost in senzibilnost o obstoju spolnih stereotipov in uporabe seksizma na internetu ter spremenjen odnos do preprečevanja spletnega nasilja,
  • izboljšano znanje mladih glede preprečevanja in zaščite pred spletnim nasiljem,
  • izboljšano praktično znanje strokovnjakov in strokovnjakinj glede preprečevanja, zaščite žrtev in kaznovanja povzročiteljev ter za bolj senzibilno in primerno poročanje o spletnem nasilju v medijih,
  • izboljšana ozaveščenost in znanje mladih, (potencialnih) žrtev, rizičnih skupin, staršev, (potencialnih) povzročiteljev in prič o spletnem nasilju (tveganje, pravice, možnost prijave, podporne storitve itd.),
  • izboljšana ozaveščenost o obstoju in uporabi ukrepov ter dobrih praks za preprečevanje spletnega nasilja na nacionalni in evropski ravni.

Glavne projektne dejavnosti:

Projektni partnerji

Pri projektu sodelujemo MDDSZ, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, MNZ-Policija in MP-Center za izobraževanje v pravosodju.