Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OKROGLA MIZA ODKLIKNI! USTAVI SPLETNO NASILJE NAD ŽENSKAMI IN DEKLETI

 

  

 

23. novembra 2017 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekal otvoritveni dogodek evropskega projekta Odklikni! Namen otvoritvenega dogodka je bil predstaviti trenutno stanje, ki zadeva spletno nasilje in nadlegovanje zaradi spola, podati pregled obstoječih zakonskih rešitev, konkretnih praks ter mehanizmov za preprečevanje tovrstnega nasilja ter pomoč žrtvam in se vprašati, kaj lahko še storimo za večjo varnost na internetu vseh, še posebej žensk in deklet.

 

 

 Foto; MDDSZ

 

V uvodnem nagovoru je državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk izpostavila: "Nasilje nad ženskami kot nasilje zaradi spola je strukturne narave in je povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškimi v družbi, s seksizmom in spolnimi stereotipi. Raziskave so pokazale, da določene vloge in vzorci obnašanja žensk in moških prispevajo k temu, da postane nasilje nad ženskami sprejemljivo. Kako zakoreninjena je v nekem okolju lahko "kultura tolerance ter zanikanja", dokazujejo tudi nedavni, sicer klasični primeri spolnega nadlegovanja in nasilja v Hollywoodu. Ti primeri lepo pokažejo, da je bil dolgoleten molk s strani žrtev posledica tega, da so žrtve vedele, da jim nihče ne bi stal ob strani, če bi se tedaj uprle pomembnim vplivnežem, ki so svojo moč in vpliv izkoriščali za spolno nadlegovanje in nasilje. Mnogi drugi, ki so imeli vpliv in moč kaj spremeniti, so vedeli, a so molčali. Toda kot je pokazala kampanja na družbenih omrežjih #metoo, ki je sprožila plaz obtožb in posledično javno obsodbo tovrstnih dejanj, obstaja obenem tudi upanje, če se žrtve povežejo in skupaj javno nastopijo proti tovrstnemu početju ter s tem spreminjajo tudi percepcijo in odnos družbe."

 

 

PROGRAM DOGODKA

  9.30 – 10.00

Registracija

10.00 – 10.10

Uvodni nagovor

Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.10 – 10.30

Uvod v tematiko

Barbara Neža Brečko, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede

 

(Raziskava Amnesty International, 2017)

 

10.30 – 12.30

Okrogla miza

 

  • Maruša Gortnar, MDDSZ
  • Anton Toni Klančnik, MNZ – Policija
  • Tadeja Jelovšek, MP – Center za izobraževanje v pravosodju
  • Eva Bertok, Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede
  • Maja Vreča, Zavod Arnes in Safe.si
  • Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo
  • Špela Stare, Društvo novinarjev Slovenije
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Projekt Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti (Click-off! Stop cyber violence against women and girls), ki ga  sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za družbene vede, MNZ – Policijo in MP – Centrom za izobraževanje v pravosodju.