Skoči na vsebino

OKROGLA MIZA ODKLIKNI! USTAVI SPLETNO NASILJE NAD ŽENSKAMI IN DEKLETI

 

 

  

Četrtek, 23. november 2017, ob 10. uri

v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5.

 

 

Okrogla miza je otvoritveni dogodek evropskega projekta Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti, katerega namen je nasloviti spletno nasilje in nadlegovanje kot obliko nasilja nad ženskami in dekleti. Razvoj novih tehnologij, dostopnost in njihova uporaba so ustvarili do sedaj nepoznane oblike spolnega nadlegovanja in nasilja. Raziskava Agencije Evropske unije za temeljne pravice (2014) je pokazala, da se je vsaka deseta ženska (11 %) že srečala s spletnim nasiljem ali nadlegovanjem (npr. neprimerno približevanje na družbenih omrežjih, dobivanje elektronske pošte ali sporočil SMS z izrecno spolno vsebino).  

 

Namen dogodka je predstavitev trenutnega stanja na področju spletnega nasilja in nadlegovanja žensk in deklet, pregled obstoječih mehanizmov za preprečevanje tovrstnega nasilja ter pomoč žrtvam, seznanitev širše javnosti tako z dobrimi kot tudi slabimi praksami na družbenih omrežjih in v medijih ter omogočiti razpravo vsem udeleženim o tej tematiki.

    

PROGRAM

  9.30 – 10.00

Registracija

10.00 – 10.10

Uvodni nagovor

Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.10 – 10.30

Uvod v tematiko

Barbara Neža Brečko, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede

10.30 – 12.30

Okrogla miza

  • Maruša Gortnar, MDDSZ
  • Anton Toni Klančnik, MNZ – Policija
  • Tadeja Jelovšek, MP – Center za izobraževanje v pravosodju
  • Eva Bertok, Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede
  • Maja Vreča, Zavod Arnes in Safe.si
  • Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo
  • Špela Stare, Društvo novinarjev Slovenije, generalna sekretarka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Prijave na dogodek so obvezne. Prijavite se lahko tukaj    

 

Vljudno vabljene in vabljeni!

 

 

 

Projekt Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti (Click-off! Stop cyber violence against women and girls), ki ga  sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za družbene vede, MNZ – Policijo in MP – Centrom za izobraževanje v pravosodju.