Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČI.VSE

O projektu

              

 

Vključi.Vse je projekt, za katerega smo pridobili EU sredstva Programa za zaposlovanje in družbeno solidarnost PROGRESS (2007-2013)*. Izvajamo za skupaj z Združenjem Manager - Sekcijo managerkter Komisijo za preprečevanje korupcije.

 

Več o dejavnostih:

 

Uravnotežena zastopanost žensk in moških v procesih odločanja je načelo vključujoče družbe in eden od predpogojev za dejansko (de facto) enakost spolov. Promocija uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih ter vseh področjih je cilj in zaveza, vzpostavljena tako na EU kot na nacionalni ravni.

 

V Sloveniji je splošna zaveza za uravnoteženo zastopanost spolov zapisana v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških, bila je tudi ena prednostnih nalog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013.

 

Več kakor 60 % oseb z diplomo terciarne stopnje je v Sloveniji žensk; ženske pri nas predstavljajo skoraj polovico delovne sile ter večinoma delajo s polnim delovnim časom. Upoštevaje izobrazbo, ženske vstopajo na trg dela bolje usposobljene kakor moški, vendar pa jih je bistveno manj na najvišjih mestih gospodarskega odločanja.

 

Spolni stereotipi so eden najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov, običajno vplivajo na izbiro smeri izobraževanja ter na karierne poti in možnosti žensk in moških. Splošni cilj projekta je zato povečanje udeleženosti žensk na najvišjih menedžerskih položajih, posebni cilji pa so trije: izboljšanje vedenja o položaju menedžerk in menedžerjev ter o ovirah za spolno uravnoteženo zastopanost na mestih odločanja v gospodarstvu; zmanjševanje spolnih stereotipov o ženskah na vodstvenih in vodilnih položajih in promocija poslovnega vidika enakosti spolov; spodbujanje zasebnega sektorja za krepitev udeležbe in zastopanosti žensk na vseh nivojih odločanja.

 

 _____

 

* Program izvaja Evropska komisija. Vzpostavljen je bil za finančno podporo izvajanju ciljev EU na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti, s čimer prispeva k doseganju ciljev Strategije 2020 na teh področjih.

Sedemletni program cilja na vse deležnike, ki lahko pomagajo oblikovati razvoj primerne in učinkovite zaposlitvene in socialne zakonodaje in politik v vseh državah EU, EFTA-EEA in EU kandidatkah ter predkandidatkah. 

Več informacij: http://ec.europa.eu/progress