Skoči na vsebino

MEDNARODNA KONFERENCA KORUPCIJA IN TRANSPARENTNOST PRI KADROVANJU: ALI JE SPOL POMEMBEN?

 

 

 

                                                  

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisija za preprečevanje korupcije ter Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani so 11. decembra 2014 soorganizirali mednarodno konferenco na temo (ne)transparentnih in (ne)koruptivnih praks kadrovanja z vidika spola. Konferenca je bila del projekta Vključi.Vse, ki ga iz sredstev programa PROGRESS sofinancira Evropska unija. Evropska komisija ni odgovorna za vsebino in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja poglede izvajalcev projekta.

 

Z uglednimi mednarodnimi strokovnjakinjami in strokovnjaki ter skoraj dvestotimi udeleženkami in udeleženci in zasebnega in javnega sektorja smo razpravljali: ali so postopki in način kadrovanja lahko ovira za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na menedžerskih položajih, kakšne so slovenske kadrovske prakse, kako je v drugih državah, sta korupcija in spol sploh povezana, kakšne so spolne dimenzije korupcije v mednarodni perspektivi, kakšne so učinkovite politike za naslavljanje tega problema, kakšne so prakse v drugih državah ter kaj kažejo rezultati analiz in raziskav o vplivu kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost podjetij, o razlikah med kariernimi potmi slovenskih menedžerk in menedžerjev, o transparentnosti pri kadrovanju kot možni oviri za enakost spolov.

 

 

POZDRAVNI NAGOVORI

 • Alma M. Sedlar, namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 
 • Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Maja Bučar, prodekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

SLOVENSKE IZKUŠNJE IN PRAKSE 

 • Pri razvoju talentov je spol za ene ovira, za druge prednost, Sonja Šmuc, Združenje Manager
 • Spremembe v stališčih menedžerk o enakosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu (predstavitev rezultatov raziskave), dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede
 • Korupcijska tveganja in klientelizem pri zaposlovanju v javnem sektorju v obdobju menjave vlad (predstavitev rezultatov analize), Boris Gramc, Komisija za preprečevanje korupcije
 • Ženske v nadzornih svetih slovenskih podjetij: ali so ženske manj dovzetne za politično kadrovanje? (predstavitev rezultatov raziskave), dr. Polona Domadenik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Kadrovanje: transparentnost in spol (predstavitev rezultatov raziskave), dr. Sonja Robnik, Sektor za enake možnosti, MDDSZ

 

MEDNARODNI POGLED 

 • Naslavljanje enakosti spolov v povezavi s korupcijskimi tveganji in izpostavljenostjo korupciji v državni upravi (predstavitev rezultatov mednarodne raziskave), Barbora Galvankova, UNDP Europe & CIS
 • Spolne dimenzije korupcije, Helena Lišuchova, GRECO
 • Spol in korupcija: učinkovitim politikam naproti, dr. Maxime Forest, CEVIPOF

 

 Zbornik povzetkov