Skoči na vsebino

RAZVOJ ORODIJ ZA PODJETJA

Zaključene delavnice v prvem pilotnem podjetju

V okviru projekta Vključi.Vse je ena izmed glavnih dejavnosti Združenja Manager razvoj šestih modulov, ki smo jih s skupnim nazivom poimenovali Model 6. Ti moduli, poimenovani po šestih ukrepih iz dokumenta Vključi.Vse, so:

  • določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetij,
  • izobraževalni programi za ženske in karierni načrt,
  • karierno mentorstvo za ženske (in shema opazovanja služb),
  • sponzorstvo,
  • kadrovanje – od treh kandidatov vsaj ena ženska ter
  • ciljno vodenje in upravljanje delovne uspešnosti (angl. performance management).

Cilj je, da se ta orodja pripravi in zapiše v konkretne in uporabne module, ki jih lahko nato slovenska podjetja uporabijo v svojih strukturah.

Prvi del dejavnosti v okviru Modela 6 je bila izpeljava delavnic v prvem pilotnem podjetju – Petrol, d.d. Tam smo v obdobju med aprilom in junijem 2014 izvedli tri delavnice, ki se jih je udeležilo 35 oseb z različnih delovnih mest skupine Petrol d.d. in ekipe Združenja Manager.

Struktura udeleženk in udeležencev je ostala skozi vse tri delavnice praktično nespremenjena. Skozi metode t.i. desk top analiz, viharjenja možganov, metode ovrednotenja potencialnih predlogov in določanje ključnih kazalnikov izvajanja nalog (angl. Key Performance Indicator) za podane predloge, smo skupaj z udeleženkami in udeleženci pripravili seznam možnih dejavnosti za ukrepe: razvoj kompetenc, mentorstvo, sponzorstvo in upravljanje uspešnosti zaposlenih.

Pilotno podjetje je po zaključku delavnic prejelo poročilo z izsledki delavnic s strokovno utemeljenimi dodatnimi obrazložitvami, kot tudi ključne kazalnike izvajanja nalog (angl. Key Performance Indicator) za področje posameznega ukrepa, ki je v skladu z evropsko usmeritvijo projekta za področje enakosti spolov.

Od julija do predvidoma oktobra 2014 bo potekal drugi del dejavnosti v okviru Modela 6, in sicer izpeljava delavnic v drugem pilotnem podjetju – MIK, d.o.o.