Skoči na vsebino

STROKOVNI SVET ZA ENAKOST SPOLOV 2014-2018

O svetu

 

Strokovni svet za enakost spolov je strokovno posvetovalni organ, ki deluje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in opravlja naslednje naloge:

 

 • spremljanje izvajanja določb Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških,
 • spremljanje in ocenjevanje stanja in napredka pri uresničevanju enakosti žensk in moških na različnih področjih družbenega življenja,
 • dajanje pobud, predlogov in priporočil za sprejem zakonodaje in ukrepov za uresničevanje enakosti žensk in moških,
 • dajanje pobud za pospeševanje izobraževanja, ozaveščanja in raziskovanja na področju enakosti spolov,
 • posvetovanje glede sodelovanja z Evropskim inštitutom za enakost spolov.

 

Članice in člani so:

 • dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
 • Martina Vuk, državna sekretarka
 • mag. Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti
 • dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Roman Kuhar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Tilen Štajnpihler, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 • dr. Barbara Kresal, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ekonomska fakulteta in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti
 • Metka Roksandič, Ženski lobi Slovenije
 • Sonja Lokar, Evropska mreža za enakost spolov
 • Sonja Šmuc, Združenje Manager
 • mag. Nataša Briški, Metina lista
 • dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut in Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa
 • Katja Zabukovec Kerin, DNK - Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Angela Murko Pleš, Ženski lobi Slovenije 

 

SEJE SVETA