Skoči na vsebino

PODEŽELJE, PODEŽELSKE ŽENSKE IN KMETICE, KJE SMO?

Mednarodna konferenca

 

Zveza kmetic Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziramo mednarodno konferenco o položaju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji in nekaterih drugih državah.  

Namen konference je predstaviti in deliti znanje, izkušnje in prakso različnih domačih ter tujih pristopov k izboljšanju položaja kmečkih in podeželskih žensk ter krepitvi njihove vloge v razvoju lokalnih skupnosti. Govorke prihajajo iz Avstrije, Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Črne Gore ter Slovenije. Poleg praks in izkušenj tujih držav bomo predstavili tudi najnovejšo slovensko raziskavo o položaju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji, ki je preučevala, kako skrbijo za svoje zdravje, s kakšnimi težavami se srečujejo, kako dojemajo vlogo žensk in moških, kako (ne)tradicionalna je delitev dela na kmetijah …

 

Mednarodna konferenca

Podeželje, podeželske ženske in kmetice, kje smo?

bo 18. aprila 2018 v Dolenjskih Toplicah 

(vsa prosta mesta so zasedena, prijav ne sprejemamo več.).  

 

 

8:30 – 9:00

Registracija

 

9:00 – 9:30

Uvodni in pozdravni nagovori

 

Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije

Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

9:30 – 11:00

Tu smo, ne pustite nas same

Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Organiziranost in vloga žensk na podeželju

Irena Ule, Zveza kmetic Slovenije

 

Kmečka ženska: multiopravilna in utrujena

Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

11:00 – 11:30

Odmor

11:30 – 13:00

Delovne, a revne: vrhunske menedžerke brez vrhunskih plač

Maria Mader-Tschertou, KIS - Kmečka izobraževalna skupnost (Avstrija)

 

Povečanje dohodka žensk v podeželskih okoljih – primer vasi Mustafino, Sveti Nikole

BIljana Petrovska Mi​trevska, Nacionalna kmečka zveza (Makedonija)

 

Položaj kmetic v Srbiji

Jelica Petrić (Srbija)

 

13:00 – 14:00

Kosilo

 

14:00 – 15:30

Krepitev vloge žensk v ruralnem razvoju, družbi in družini

Nataša Arežina, Občina Mrkonjić Grad (Bosna in Hercegovina)

 

Ženske našega podeželja

Margit Batthyány-Schmidt, Zveza madžarskih žensk (Madžarska)

 

Vloga in položaj žensk v ruralnih področjih Črne Gore – včeraj in danes

Vesna Đukić, Oljarsko združenje Boka (Črna Gora)

 

15:30 – 16:00

Zaključki 

Maruša Gortnar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti