Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT RS ZA DELO

 

Inšpektorat RS za delo je ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

 

v.d. glavnega inšpektorja za delo: Jadranko Grlič

Štukljeva 44, 1000 Ljubljana

telefon: 01 280 36 60, 01 280 36 70

e-pošta: gp.irsd(at)gov.si

domača stran: http://www.id.gov.si

 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.

 

Inšpektorat RS za delo v okviru tretjega upravnega področja, to je v okviru socialne inšpekcije izvaja inšpekcijski nadzor tudi nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo, nadzor nad izvajanjem lokalnih skupnosti po Zakonu o socialnem varstvu ter nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne programe na področju socialnega varstva in varstva otrok in družine po posebni pogodbi o sofinanciranju. Nadzor izvajajo inšpektorji za socialne zadeve.

 

 

Programske usmeritve: