Skoči na vsebino

AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE (API)

 

 

Akcijski program za invalide 2014 - 2021

 

Vlada Republike Slovenije 9. 1. 2014 sprejela Akcijski program za invalide 2014 – 2021. Namen Akcijskega programa za invalide je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 91 ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in se nanašajo na razdobje 2014 -2021.

 

 

Cilji Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021:
 

1. CILJ: ozaveščanje in informiranje
2. CILJ: bivanje in vključevanje
3. CILJ: dostopnost
4. CILJ: vzgoja in izobraževanje
5. CILJ: delo in zaposlovanje
6. CILJ: finančno-socialna varnost
7. CILJ: zdravje in zdravstveno varstvo
8. CILJ: kulturno udejstvovanje
9. CILJ: šport in prostočasne dejavnosti
10. CILJ: versko in duhovno življenje
11. CILJ: samoorganiziranje invalidov
12. CILJ: nasilje in diskriminacija
13. CILJ:  staranje z invalidnostjo

Za izvajanje, spremljanje in nadziranje uresničevanja ciljev in ukrepov je bila imenovana delovna skupina.

 

Akcijski program za invalide 2014 – 2021

Action programme for Persons with Disabilities 2014–2021

 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU API 2014 - 2021:

 

 

Akcijski program za invalide 2007–2013


Akcijski program za invalide 2007–2013
Action programme for Persons with Disabilities 2007–2013

 

Poročilo o uresničevanju API 2007-2013: