Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE (API)

 

 

Akcijski program za invalide 2014 - 2021

 

Vlada Republike Slovenije 9. 1. 2014 sprejela Akcijski program za invalide 2014 – 2021. Namen Akcijskega programa za invalide je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 91 ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in se nanašajo na razdobje 2014 -2021.

 

 

Cilji Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021:
 

1. CILJ: ozaveščanje in informiranje
2. CILJ: bivanje in vključevanje
3. CILJ: dostopnost
4. CILJ: vzgoja in izobraževanje
5. CILJ: delo in zaposlovanje
6. CILJ: finančno-socialna varnost
7. CILJ: zdravje in zdravstveno varstvo
8. CILJ: kulturno udejstvovanje
9. CILJ: šport in prostočasne dejavnosti
10. CILJ: versko in duhovno življenje
11. CILJ: samoorganiziranje invalidov
12. CILJ: nasilje in diskriminacija
13. CILJ:  staranje z invalidnostjo

Za izvajanje, spremljanje in nadziranje uresničevanja ciljev in ukrepov je bila imenovana delovna skupina.

 

Akcijski program za invalide 2014 – 2021

Action programme for Persons with Disabilities 2014–2021

 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU API 2014 - 2021:

 

 

Akcijski program za invalide 2007–2013


Akcijski program za invalide 2007–2013
Action programme for Persons with Disabilities 2007–2013

 

Poročilo o uresničevanju API 2007-2013: