Skoči na vsebino

KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

 

 

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa zavezance za izpolnjevanje kvote, višino kvote po dejavnostih delodajalcev, postopek in dokazila o izpolnjevanju kvote.


Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta z uredbo določi kvoto za zaposlovanje invalidov. Kvota je lahko različna glede na dejavnost delodajalcev, vendar ne more biti nižja od 2% in ne višja od 6% od skupnega števila zaposlenih delavcev.


Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava, ki zaposluje najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov.


Uredba določa različne višine kvot po dejavnostih iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Višina kvote je bila izračunana na podlagi podatkov o dejanskem številu zaposlenih invalidov po posameznih dejavnostih. Najnižja je 2-odstotna kvota in je predpisana za javno upravo in dejavnosti negospodarstva, najvišja 6-odstotna kvota pa je predpisana za industrijske panoge, ki imajo že sedaj največ zaposlenih invalidov.


Uredba določa tudi, kateri invalidi se štejejo v kvoto ter možnost izpolnitve kvote s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem, ki jo morajo zavezanci posredovati Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Sklad mesečno preverja izpolnjevanje kvote.


Uredba določa tudi nagrado za delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto.


Predlog uredbe so obravnavali socialni partnerji in predlagane rešitve soglasno podprli.


Dokumenti: