Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNE POMOČI ZARADI ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Poročanje o porabi državnih pomoči, ki jih prejmejo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov

 

Skladno z 2. odstavkom 61. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, so prejemniki državnih pomoči dolžni  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo) mesečno poročati o porabi sredstev, ki so jih prejeli zaradi zaposlenih invalidov.

 

Vsi prejemniki pomoči morate torej o prejetih in porabljenih sredstvih sami, brez poziva, v obdobju od 1. do 20. dne v vsakem mesecu (rok se zaradi morebitnih prostih dni ne podaljša) poročati o porabi sredstev v preteklem mesecu (poročanje glede na denarni tok - torej o opravljenih transakcijah).

 

 

 

O prejetih sredstvih morate poročati tudi vsi samozaposleni invalidi, ki pomoč prejemate po načelu de minimis in sicer poročate le o prejetih sredstvih, ne pa o njihovi porabi.

 

MDDSZ prejeta poročila zbere, jih obdela ter zbir vseh poročil posreduje Ministrstvu za finance.

 

Za potrebe poročanja o državnih pomočeh se je nadgradil portal SVZI.Net preko katerega:
•    oddajate mesečno e-poročilo o prejetih in porabljenih sredstvih
•    pregledujete in spremljate statuse oddanega e-poročila

 

 

Za pomoč pri poročanju vam je na voljo UPORABNIŠKI PRIROČNIK (osveženo 21.4.2015).

 

POMEMBNO:

Oddaja se poročilo za pretekli mesec, pri čemer se poroča po sistemu denarnega toka. Poročilo za pretekli mesec je na voljo za izpolnjevanje med 1. in 20. dnem v mesecu.

 

Izponjevanje poročila po preteku roka ni mogoče: po izteku roka sistem bazo podatkov zaklene, jo izvozi in posreduje Ministrstvu za finance, ki podatke uporabi za poročanje Komisiji EU. Kasnejše popravljanje podatkov bi povzročilo neskladje med podatkovnimi bazami razližnih inštitucij, zato popravljanje podatkov ni predvideno.
Priporočam vam, da se natančno držite navodil ter upoštevate predpisane roke.

 

Aplikacija namenjena poročanju se nahaja na spodnji povezavi:

 

 

 

NAVODILA ZA IZRAČUN OBRESTI PO REFERENČNI OBRESTNI MERI ZA NEPORABLJENA JAVNA SREDSTVA, KI JIH DELODAJALEC PRIDOBI ZA ZAPOSLENE IN NE PORABI ZA NAMENE IZ 1. ODST. 61. čl. ZZRZI.

 

 

Neporabljena sredstva, prejeta zaradi zaposlovanja invalidov, morajo prejemniki enkrat letno obrestovati. Obresti se izračunajo za neporabljena sredstva na dan 31. 12. v letu in sicer z referenčno obrestno mero, veljavno na ta dan. Podatki o obrestnih merah so dostopni na straneh MINISTRSTVA ZA FINANCE in straneh EVROPSKE KOMISIJE.

 

Ker za prejeta sredstva velja triletni rok porabe, po katerem je potrebno sredstva vrniti dajalcu pomoči, predlagamo, da se za porabo javnih sredstev uporablja t.i. »fifo« metoda (način porabe po časovnem zaporedju).