Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVALIDSKE ORGANIZACIJE

 

Status, področje delovanja, financiranje in lastnino invalidskih in reprezentativnih invalidskih organizacij ureja Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 – v nadaljnjem besedilu ZInvO).

 

Invalidsko organizacijo ZInvO opredeljuje kot društvo ali zvezo društev, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva. To pomeni, da mora biti invalidska organizacija ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih, na podlagi ZInvO pa pridobi samo status delovanja v javnem interesu. Namen invalidske organizacije je prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov, da ugotavljajo, zagotavljajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter zastopajo interese invalidov.

 

Invalidske organizacije lahko delujejo na državni ali lokalni ravni. Člani invalidske organizacije so invalidi in njihovi zakoniti zastopniki. S tem je ZInvO uzakonil 18. standardno pravilo Organizacije združenih narodov, ki določa, da so invalidske organizacije, organizacije invalidov, ne organizacije za invalide.

Invalidske organizacije morajo v okviru svoje dejavnosti izvajati tudi posebne socialne programe.

Društvo ali zveza društev, ki želi pridobiti status invalidske organizacije mora na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vložiti vlogo za priznanje statusa skupaj s predpisano dokumentacijo.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z odločbo ugotovi, ali društvo ali zveza društev izpolnjuje vse predpisane pogoje in mu podeli status invalidske organizacije ter odloči o vpisu le-te v register invalidskih organizacij, ki ga vodi ministrstvo.

 

Minister lahko invalidski organizaciji, ki ne izpolnjuje več pogojev, status tudi odvzame.

Vloga reprezentativnih invalidskih organizacij je predvsem v tem, da predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v dialogu z organi na državni in mednarodni ravni, predlagajo v skladu s predpisi predstavnike invalidov v delovna telesa pri državnih in drugih organih, ki obravnavajo vprašanja invalidov, predlagajo ali imenujejo predstavnike invalidov v organe istovrstnih mednarodnih organizacij in združenj in povezujejo in usklajujejo interese z drugimi invalidskimi organizacijami.