Skoči na vsebino

IZVLEČEK IZ REGISTRA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ

 

 

Zap. Št.

Datum vpisa

davčna številka

matična številka

Naziv IO

Naslov

Kraj

Pošta

Zastopnik IO

Št. odločbe

Datum odločbe

Prenehanje statusa IO

Delovanje

IO-001

9.7.2003

36523976

1160672000

Društvo študentov invalidov Slovenije

Kardeljeva pl. 6

Ljubljana

1000

Gec Martin

116-02-002/03-002

12.6.2003

 

državna

IO-002

7.7.2003

27111067

5161916000

Društvo distrofikov Slovenije

Linhartova cesta 1/III

Ljubljana

1000

Boris Šuštaršič

116-02-004/03-003

12.6.2003

 

državna

IO-003

23.7.2003

39692116

5951682000

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Železna cesta 14

Ljubljana

1000

Emil Bohinc

116-00-004/03-006

30.6.2003

 

državna

IO-004

18.8.2003

76514099

5141800000

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

Dunajska cesta 129

Ljubljana

1000

Videnšek Adolf

116-02-005/03-004

25.7.2003

 

državna

IO-004/01

20.8.2008

48182508

5063949000

Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Celje

Kocenova ulica 4

Celje

3000

Franc Ožir

116-02-005/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-004/02

18.8.2003

41887077

5119405000

Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske

Župančičeva 4

Kranj

4000

Ciril Podjed

116-02-005/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-004/03

18.8.2003

61777897

5093325000

Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor

Trubarjeva 15

Maribor

2000

Leon Pilinger

116-02-005/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-004/04

18.8.2003

65329104

5110025000

Društvo civilnih invalidov vojn Primorske

Gregorčičeva 16

Nova Gorica

5000

Ciril Habe

116-02-005/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-004/05

18.8.2003

18436803

5202957000

Društvo civilnih invalidov vojn Dolenjske, Bele krajine in Posavja Novo mesto

Jakčeva ulica 13

Novo mesto

8000

Jožef Zupanc

116-02-005/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-004/06

10.11.2003

89550935

5059747000

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije

Malenškova 1

Ljubljana

1000

Angela Amalija Zadnikar

116-02-005/03-006

16.10.2003

 

lokalna

IO-005

16.8.2003

62736299

5147794000

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Groharjeva ulica 2

Ljubljana

1000

Tomaž Wraber

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

državna

IO-005/01

16.8.2003

88632792

5115680000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje

Mariborska cesta 210C

Celje

3000

Edvard Vodeb

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/02

18.8.2003

58985212

5175755000

Medobčinsko društvo in slabovidnih Koper

Repičeva ulica 4, p.p.770

Koper

6000

Safet Baltić

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/03

18.8.2003

33239398

5146399000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj

Ulica Staneta Žagarja 27

Kranj

4000

Emil Muri

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/04

18.8.2003

13249576

5007933000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

Gospejna 11

Maribor

2000

Ivanka Kotnik

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/05

16.8.2003

96755024

5047218000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

Arhitekta Novaka 4

Murska Sobota

9000

Štefan Maučec

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/06

16.8.2003

89235959

5136288000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

Gradnikove brigade 33

Nova Gorica

5000

Igor Miljavec

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/07

18.8.2003

85531901

5098157000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto

Irča vas 31

Novo mesto

8000

Janez Kermc

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/08

18.8.2003

78774632

5259649000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj

Dravska ulica 18

Ptuj

2250

Janez Solina

116-02-003/03-004

25.7.2003

 

lokalna

IO-005/09

10.6.2004

25800361

5147824000

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana

Jamova cesta 5

Ljubljana

1000

Luj Šprohar

116-02-003/03-009

 

 

lokalna

IO-006

25.9.2003

25632108

5147301000

Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

Samova ulica 9/II

Ljubljana

1000

dr. Katja Vadnal

116-02-007/03-007

25.8.2003

 

državna

IO-006/01

25.9.2003

59812273

5121574000

Društvo Sožitje Mengeš - društvo za pomoč osebam z motnjami v osebnem razvoju Domžale-Komenda-Lukovica-Mengeš-Moravče in Trzin

Roperova cesta 23

Mengeš

1234

Tatjana Novak

116-02-007/03-007

25.8.2003

 

lokalna

IO-006/02

11.3.2004

57160945

5264294000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Bele Krajina

Kolodvorska cesta 34

Črnomelj

8340

Helena Domitrovič

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/03

11.3.2004

98730878

5172756000

Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Brežice

Bizeljska cesta 61

Brežice

8250

Anica Ajlec

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/04

15.3.2004

69538000

5234417000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Celje

Kosovelova ulica 16

Celje

3000

Maja Berglez Vivod

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/05

15.3.2004

43071597

5162513000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici

Lackova cesta 17

Gornja Radgona

9250

Mira Muršič Klenar

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/06

11.3.2004

69204705

1178741000

Društvo Sožitje Grosuplje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju

Adamičeva 29

Grosuplje

1290

Barbara Škelj

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/07

11.3.2004

91009103

5264847000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ilirska Bistrica

Levstikova ulica 5

Ilirska Bistrica

6250

Anton Tonjo Janežič

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/08

15.3.2004

48147346

5208831000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

Ulica Staneta Bokala 4

Jesenice

4270

Diana Šimbera

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/09

15.3.2004

75569680

1172298000

Društvo Sožitje Kamnik - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kamnik

Jenkova ulica 16

Kamnik

1240

Metka Hribar

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/10

11.3.2004

78194091

5270936000

Društvo Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kočevje

Kidričeva ulica 4

Kočevje

1330

Lilijana Kotnjek

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/11

11.3.2004

68293437

5156394000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Krško

Cesta 4. julija 40a

Krško

8270

Bojan Cizel

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/12

15.3.2004

99698838

5139520000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Laško

Valvazorjev trg 2

Laško

3270

Franc Rajh

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/13

11.3.2004

14519054

5826829000

Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Lenart

Nikova ulica 9

Lenart v Sl.goricah

2320

Inge Markoli

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/14

15.3.2004

19027087

5100143000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Lendava

Ulica Sv. Štefana 21

Lendava

9220

Slava Donko

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/15

11.3.2004

86261380

5010837000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija-Šmartno

C.komandanta Staneta 2

Litija

1270

Erik Felkl

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/16

11.3.2004

23652845

5123810000

Društvo Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ljutomer

Ul. Cvetka Golarja 6

Ljutomer

9240

Marina Gracin

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/17

11.3.2004

53279727

5256887000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

Čečovje 24

Ravne na Koroškem

2390

Danica Ozimc

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/18

17.3.2004

44934530

5136741000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Nova Gorica

Kidričeva 35

Nova Gorica

5000

Zvonislav Gorjup

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/19

15.3.2004

78341566

5140145000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Novo mesto

Rozmanova 10

Novo mesto

8000

Anica Stankovič

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/20

11.3.2004

89255259

5120225000

Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Postojna

Tomšičeva 3

Postojna

6230

Marjetica Mahne

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/21

11.3.2004

67902782

1165798000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Radeče

Trg 1

Radeče

1433

Silva Kašić

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/22

11.3.2004

26071690

5176336000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sevnica

Cankarjeva ulica 1

Sevnica

8290

Miran Štern

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/23

11.3.2004

62578367

5239079000

Sožitje društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sežana

Kosovelova 4 b

Sežana

6210

Darja Verbič

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/24

18.3.2004

94031258

5079268000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenska Bistrica

Čopova ulica 12

Sl. Bistrica

2310

Tanja Pušnik

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/25

11.3.2004

89059948

5112788000

Društvo Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenske Konjice

Tattenabchova ulica 5f

Slovenske konjice

3210

Marija Opraus

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/26

11.3.2004

26465175

5061156000

Sožitje -društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka

Kapucinski trg 13

Škofja Loka

4220

Marko Mohorič

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/27

15.3.2004

86603426

5256330000

Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Tolmin

Zalog 7

Tolmin

5220

Hinko Kogoj

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/28

11.3.2004

31016871

5276438000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Trbovlje

Mestni trg 5a

Trbovlje

1420

Lidija Kajtna

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/29

15.3.2004

21200505

5096812000

Društvo Sožitje - Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Velenje

Kopališka cesta 3

Velenje

3322

Slobodan Petrović

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/30

11.3.2004

71368914

5119065000

Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Žalec

Ulica talcev 6

Žalec

3321

Ivanka Venišnik

116-02-007/03-077

19.2.2004

 

lokalna

IO-006/31

24.9.2004

28895703

5248566000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ajdovščina

Planina 104, Planina

Ajdovščina

5270

Ivan Šušmelj

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/32

24.9.2004

51119218

5951267000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Cerknica

Partizanska cesta 1

Cerknica

1380

Jožica Grom

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/33

23.9.2004

58151087

5230462000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Hrastnik

Log 19

Hrastnik

1430

Sandi Simončič

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/34

23.9.2004

79780555

5012155000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Idrija in Cerkno

Platiševa 57

Cerkno

5282

Meta Močnik

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/35

29.9.2004

17967562

5129109000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kranj

Kidričeva 51

Kranj

4000

Branka Perne

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/36

23.9.2004

84794992

5134765000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ljubljana

Samova 9/II

Ljubljana

1000

Suzana Bohorč

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/37

29.9.2004

76646483

5124506000

Medobčinsko društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Maribor

Trubarjeva 15

Maribor

2000

Martin Benko

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/38

23.9.2004

72611910

5079071000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Murska Sobota

Trstenjakova 71

Murska Sobota

9000

Marija Bačič

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/39

29.9.2004

82993734

5193311000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju obalnih občin

Jurčičeva 2

Koper

6000

Nataša Milost

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/40

24.9.2004

84751002

5239524000

Društvo Sožitje društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju v občini Ormož, središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Dobravska ulica 13 a

Ormož

2270

Andreja Resman

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/41

29.9.2004

60582871

5257450000

Društvo Sožitje - Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj

Rajšpova ulica 20

Ptuj

2250

Janko Šuman

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/42

27.9.2004

33222410

5133572000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje

Kranjska cesta 27 a

Radovljica

4240

Helena Tibola

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/43

23.9.2004

31335462

5250200000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ribnica

Škrabčev trg 17

Ribnica

1310

Jože Košmrlj

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/44

23.9.2004

93153015

5013488000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenj Gradec

Šercerjeva ulica 11

Slovenj Gradec

2380

Peter Rudl

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/45

27.9.2004

29118158

5369223000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Šentjur

Mestni trg 5

Šentjur

3230

Martin Režek

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/46

23.9.2004

30049750

5192706000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Trebnje

Glavarjeva ulica 5

Trebnje

8210

Štefan Velečič

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/47

23.9.2004

61801313

5896495000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Vrhnika

Lošca 1

Vrhnika

1360

Milena Kržič

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/48

23.9.2004

53373537

5260477000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Zagorje ob Savi

Cankarjev trg 2

Zagorje ob Savi

1410

Darja Zupan

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/49

24.9.2004

83390910

5270472000

Medobčinsko društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Zgornje Dravske doline

VDC na Muti, Gasilska  4

Muta

2366

Marija Kočivnik

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/50

23.9.2004

67515860

5271568000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Zgornje Savinjske doline

Na trgu 20

Mozirje

3330

Lilijana Rakun

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

lokalna

IO-006/51

24.9.2004

70607869

1204181000

Društvo specialna olipijada Slovenije

Samova 9

Ljubljana

1000

Ljubomir Miličević

116-02-007/03-098

23.8.2004

 

državna

IO-007

25.9.2003

68713401  

5234751000

Društvo laringektomiranih Slovenije

Parmova 53

Ljubljana

1000

Ivan Košak

116-02-008/03-003

26.8.2003

 

državna

IO-008

26.9.2003

14219620

1047833000

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

Trubarjeva 15

Maribor

2000

Franc Kaučič

116-02-010/03-002

27.8.2003

 

državna

IO-008/01

25.9.2003

35366346

5990343000

Invalidsko društvo ILCO Ljubljana

Parmova 53

Ljubljana

1000

Zoran Terglav

116-02-010/03-002

27.8.2003

 

lokalna

IO-008/02

26.9.2003

34504052

5341604000

Invalidsko društvo ILCO Maribor

Trubarjeva 15

Maribor

2000

Franc Kaučič

116-02-010/03-002

27.8.2003

 

lokalna

IO-008/03

25.9.2003

73567167

1149156000

Invalidsko društvo ILCO Novo mesto

Rozmanova ulica 10

Novo mesto

8000

Robert Trlep

116-02-010/03-002

27.8.2003

 

lokalna

IO-008/04

26.9.2003

86983750

1136704000

Invalidsko društvo ILCO za koroško

Gosposvetska cesta 3

Slovenj Gradec

2380

Tanja Hari

116-02-010/03-002

27.8.2003

 

lokalna

IO-009

25.9.2003

23547154

5147280000

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Drenikova ulica 24

Ljubljana

1000

Mladen Veršič

116-02-011/03-003

28.8.2003

 

državna

IO-009/01

25.9.2003

25844237

5155916000

Društvo gluhih in naglušnih Posavja

Cesta krških žrtev 60

Krško

8270

Bogdan Kuhar

116-02-011/03-003

28.8.2003

 

lokalna

IO-009/02

25.9.2003

56744099

5009596000

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Trubarjeva 15

Maribor

2000

Bedrija Črešnik

116-02-001/03-003

28.8.2003

 

lokalna

IO-009/03

26.9.2003

44916116

5139473000

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Staneta Rozmana 11/a

Murska Sobota

9000

Ignac Jakopina

116-02-001/03-003

28.8.2003

 

lokalna

IO-009/04

25.9.2003

47300183

5008042000

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske

Sedejeva ulica 8

Nova Gorica

5000

Vladan Vukajlović

116-02-001/03-003

28.8.2003

 

lokalna

IO-009/05

25.9.2003

28658582

5097738000

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele Krajine

Glavni trg 11

Novo mesto

8000

Vladimir Kastelic

116-02-001/03-003

28.8.2003

 

lokalna

IO-009/06

25.9.2003

36305782

5094186000

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje

Efenkova 61

Velenje

3322

Franc Forštner

116-02-001/03-003

28.8.2003

 

lokalna

IO-009/07

12.2.2004

21245622

5159741000

Društvo gluhih in naglušnih Koper

Župančičeva 18

Koper

6000

Antonija Selišnik

116-02-011/03-008

21.1.2004

 

lokalna

IO-009/08

13.2.2004

75629470

1206273000

Mestno društvo gluhih Ljubljana

Ulica za travniki 40

Ljubljana Polje

1260

Petra Rotar

116-02-011/03-008

21.1.2004

 

lokalna

IO-009/09

12.2.2004

24962996

5270880000

Društvo gluhih in naglušnih Koroške

Trg 4. julija 26

Dravograd

2370

Milena Pečovnik

116-02-011/03-008

21.1.2004

 

lokalna

IO-009/10

19.2.2004

90185188

5167736000

"AURIS" Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko - Kranj

Huje 23/a

Kranj

4000

Zlata Crljenko

116-02-011/03-008

21.1.2004

 

lokalna

IO-009/11

12.2.2004

15736768

5117771000

Društvo gluhih in naglušnih Celje

Lešničarjeva 5

Celje

3000

Aleš Peperko

116-02-011/03-008

21.1.2004

 

lokalna

IO-009/12

26.3.2004

56822901

5147255000

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

Ulica za travniki 40

Ljubljana

1260

Janez Slatinšek

116-02-011/03-010

3.3.2004

 

lokalna

IO-010

25.9.2003

46127984

5160677000

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

Cesta 24. junija 23

Ljubljana

1231

Damijan Lazar

116-02-012/03-003

28.8.2003

 

državna

IO-011

25.9.2003

34657649

5155576000

Združenje multiple skleroze Slovenije

Maratova ulica 14

Ljubljana

1000

Alojz Ješelnik

116-02-015/03-003

29.8.2003

 

državna

IO-012

25.9.2003

28010400

5228778000

Društvo paralitikov Slovenije - PARAS

Cesta 24. junija 23

Ljubljana

1231

Alojz Fidler

116-02-011/03-003

28.8.2003

 

državna

IO-013

17.10.2003

81199708

5141753000

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Dunajska cesta 101

Ljubljana

1000

Dragutin Novak

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

državna

IO-013/01

20.10.2003

14817420

5237904000

Društvo invalidov Ajdovščina - Vipava

Gregorčičeva 32 c

Ajdovščina

5270

Manica Jerkič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/02

17.10.2003

27938638

1149717000

Društvo invalidov Dornberk

Gregočičeva ulica 13

Dornberk

5294

Ana Marija Žorž

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/03

17.10.2003

29274974

5110149000

Medobčinsko društvo invalidov Idrija - Cerkno

Lapajnetova 9, p.p. 61

Idrija

5280

Ljudmila Erjavec

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/04

24.10.2003

96061090

5094054000

Medobčinsko društvo invalidov Goriške

Sedejeva ulica 8

Nova Gorica

5000

Valter Adamič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/05

20.10.2003

37119079

5235812000

Medobčinsko društvo invalidov "Krn" Tolmin

Ulica padlih borcev 1c

Tolmin

5220

Dragica Rovšček

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/06

17.10.2003

52494420

5233178000

Društvo invalidov Izola

Veluščkova 2

Izola

6310

Franc Poropat

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/07

17.10.2003

59701331

5277485000

Društvo invalidov Koper

Verdijeva 7a

Koper

6000

Ingrid Brodnik

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/08

17.10.2003

54945917

5260272000

Društvo invalidov občine Piran

Stara cesta 4

Portorož

6320

Hilda Vuga

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/09

17.10.2003

31480659

1145762000

Društvo invalidov Pivka

Prečna ulica 1

Pivka

6257

Miroslava Požar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/10

17.10.2003

20793049

5224985000

Društvo invalidov Postojna

Prečna ulica 2

Postojna

6230

Leander Uhelj

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/11

17.10.2003

61120626

5277329000

Medobčinsko društvo invalidov Sežana

Partizanska cesta 4

Sežana

6210

Jelica Grmek

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/12

20.10.2003

35801808

5121493000

Medobčinsko društvo invalidov Domžale

Ljubljanska cesta 106

Domžale

1230

Vida Perne

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/13

20.10.2003

70570892

5151970000

Medobčinsko društvo invalidov Jesenice

Mencingerjeva 1

Jesenice

4270

Marija Kalan

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/14

17.10.2003

65202490

5234018000

Medobčinsko društvo invalidov Kamnik

Novi trg 26/a

Kamnik

1240

Janez Sedušak

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/15

17.10.2003

40366391

5078610000

Medobčinsko društvo invalidov Kranj

Begunjska 10

Kranj

4000

Marjan Murko

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/16

17.10.2003

29689678

1172832000

Društvo invalidov občine Kranjska Gora

Koroška ulica 2

Kranjska Gora

4280

Jože Zupančič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/17

17.10.2003

95974725

5162360000

Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka

Stara Loka 31

Škofja Loka

4220

Marija Košir

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/18

16.10.2003

61605654

5104785000

Društvo invalidov Tržič

Cankarjeva cesta 1

Tržič

4290

Marta Mesarek

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/19

16.10.2003

19278454

1132628000

Društvo invalidov Žiri

Jobstova cesta 9

Žiri

4226

Frančiška Možina

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/20

27.10.2003

30784263

5238471000

Društvo invalidov Ljubljana - Bežigrad

Linhartova cesta 13

Ljubljana

1000

Jelica Erceg

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/21

17.10.2003

36397776

5195187000

Društvo invalidov Ljubljana - Center

Trubarjeva cesta 77

Ljubljana

1000

Cvetko Tovornik

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/22

20.10.2003

88943151

5141567000

Društvo invalidov Ljubljana Moste Polje

Ulica Hermana Potočnika 31

Ljubljana

1000

Diko Ivanović

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/23

20.10.2003

73322601

5205255000

Društvo invalidov Ljubljana Vič - Rudnik

Gerbičeva ulica 16

Ljubljana

1000

Slobodan Ristić

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/24

16.10.2003

78518105

5245567000

Medobčinsko društvo invalidov Cerknica - Loška dolina - Bloke

Notranjska cesta 42 a

Cerknica

1380

Olga Otoničar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/25

20.10.2003

79389210

5264464000

Društvo invalidov Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 8 d

Ilirska Bistrica

6250

Jožica Žibert

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/26

16.10.2003

99587840

5247896000

Društvo invalidov Logatec

Notranjska cesta 14

Logatec

1370

Rudolf Korenč

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/27

16.10.2003

77003535

5239907000

Društvo invalidov Vrhnika

Poštna ulica 7/B

Vrhnika

1360

Ciril Podbregar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/28

23.10.2003

18007155

5285968000

Društvo invalidov Črnomelj

Kolodvorska cesta 34

Črnomelj

8340

Srečko Matkovič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/29

23.10.2003

23418982

5264065000

Društvo invalidov Grosuplje

Kolodvorska cesta 5

Grosuplje

1290

Anica Perme

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/30

20.10.2003

82912769

5217725000

Društvo invalidov Kočevje

Trg zbora odposlancev 30

Kočevje

1330

Vesna Markoš

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/31

20.10.2003

65999509

5135575000

Društvo invalidov Metlika

Mestni trg 1

Metlika

8330

Gorazd Prhne

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/32

17.10.2003

54657822

5237343000

Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto

Rozmanova ulica 32/a

Novo mesto

8000

Alojz Golob

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/33

17.10.2003

27779335

5239354000

Društvo invalidov Ribnica

Knafljev trg 2

Ribnica

1310

Marjan Zajc

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/34

17.10.2003

34524061

5233798000

Društvo invalidov Trebnje

Goliev trg 5

Trebnje

5821

Anton Starič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/35

17.10.2003

45583773

5174660000

Društvo invalidov občine Brežice

Trg izgnancev št. 012 A

Brežice

8250

Ivan Kostrevc

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/36

17.10.2003

62356593

5273307000

Društvo invalidov Krško

Cesta krških žrtev 56

Krško

8270

Dušan Strojin

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/37

17.10.2003

36065862

5260892000

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje

Parmova ulica 7

Litija

1270

Bogomir Vidic

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/38

20.10.2003

59159880

1166000000

Društvo invalidov Radeče

Titova 107

Radeče

1433

Franc Gros

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/39

17.10.2003

36686034

5177421000

Društvo invalidov Sevnica

Glavni trg 34

Sevnica

8290

Franc Boljte

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/40

23.10.2003

48026450

5159946000

Društvo invalidov Trbovlje

Trg revolucije 26

Trbovlje

1420

Šalja Vesel

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/41

24.10.2003

89654889

5232937000

Društvo invalidov Zagorje ob Savi

Ulica talcev 1a

Zagorje ob Savi

1410

Zvonimir Poznič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/42

17.10.2003

52502945

5174597000

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje

Kocenova ulica 4

Celje

3000

Dragica Mirnik Amon

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/43

17.10.2003

70949255

5139503000

Društvo invalidov občine Laško

Savinjsko nabrežje 6

Laško

3270

Mihael Lončar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/44

24.10.2003

89227034

5131600000

Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje

Praprotnikova ulica 7

Mozirje

3330

Anton Gračner

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/45

17.10.2003

99789647

1120301000

Društvo invalidov Rimske Toplice

Aškerčeva cesta 6

Rimske Toplice

3272

Angela Vodičar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/46

17.10.2003

85020206

5237815000

Območno društvo Dravinjske doline

Ulica Toneta Melive 2

Sl. Konjice

3210

Ivan Pavlič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/47

17.10.2003

24797251

5177120000

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Šentjur

Mestni trg 5

Šentjur

3230

Božo Robič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/48

20.10.2003

98133071

5119561000

Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje

Ulica XIV. divizije št. 12

Rogaška Slatina

3250

Betka Šeligo Plavčak

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/49

17.10.2003

10321608

5118379000

Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje

Kersnikova cesta 13

Velenje

3320

Valter Golob

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/50

20.10.2003

20348517

5160740000

Medobčinsko društvo invalidov Žalec

Hmeljarska ulica 3

Žalec

3310

Janez Meglič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/51

17.10.2003

37888293

5153689000

Društvo invalidov Dravograd

Trg 4.julija 18

Dravograd

2370

Slavko Halužan

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/52

17.10.2003

43266762

5203422000

Društvo invalidov Mežiške doline

Partizanska cesta 4

Ravne na Koroškem

2390

Uršula Gostenčnik

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/53

17.10.2003

46134964

5414903000

Društvo invalidov Muta

Glavni trg 27

Muta

2366

Jože Freidl

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/54

17.10.2003

88566897

5126444000

Medobčinsko društvo invalidov "Drava" Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 26

Radlje ob Dravi

2360

Stanislav Pajtler

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/55

20.10.2003

45536198

5078873000

Društvo invalidov Slovenj Gradec

Celjska cesta 11

Slovenj Gradec

2380

Stanislava Tamše

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/56

20.10.2003

32969775

5905427000

Društvo invalidov Črešnjevec

Črešnjevec 94

Sl. Bistrica

2310

Anton Kolar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/57

20.10.2003

20312814

1144278000

Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo

Majšperk 39

Majšperk

2322

Jože Rober

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/58

20.10.2003

30903220

5219841000

Društvo invalidov Lenart

Kraigherjeva ulica 19/b

Lenart

2230

Emilija Šuman

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/59

17.10.2003

65373316

5122635000

Društvo invalidov Maribor

Trubarjeva ulica 15

Maribor

2000

Gorazd Mazej

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/60

17.10.2003

27103200

5091535000

Društvo invalidov Ormož

Ptujska cesta 8D

Ormož

2270

Sonja Ivanuša

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/61

20.10.2003

31962793

5125375000

Medobčinsko društvo invalidov Ptuj

Potrčeva cesta 15

Ptuj

2250

Zdenka Ornik

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/62

17.10.2003

86302825

5060826000

Društvo invalidov Slovenska Bistrica

Leskovarjeva 10

Sl. Bistrica

2310

Stanko Polanec

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/63

17.10.2003

50851144

5176808000

Medobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona

Trg svobode 12

Gornja Radgona

9250

Alenka Husar

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/64

20.10.2003

86924761

5130069000

Društvo invalidov Lendava

Ulica heroja Mohorja 3

Lendava

9220

Magdalena Vugrinec

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/65

20.10.2003

83726853

5123852000

Medobčinsko društvo invalidov Ljutomer

Prešernova 17

Ljutomer

9240

Hilda Hladnjak

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/66

17.10.2003

27286193

5079667000

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota

Kocljeva 4

Murska Sobota

9000

Rudolf Kulič

116-02-014/03-003

26.9.2003

 

lokalna

IO-013/67

9.2.2004

73812552

5212111000

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica

Linhartov trg 26

Radovljica

4249

Majda Dežman

116-02-014/03-008

19.1.2004

 

lokalna

IO-013/68

11.2.2004

36134481

5141311000

Društvo invalidov Ljubljana – Šiška

Celovška cesta 105

Ljubljana

1000

Ana Pintar

116-02-014/03-008

19.1.2004

 

lokalna

IO-013/69

9.2.2004

89472837

5160413000

Društvo invalidov Hrastnik

Cesta 1.maja 52

Hrastnik

1430

Rajko Žagar

116-02-014/03-008

19.1.2004

 

lokalna

IO-014

24.10.2004

99779641

1134558000

Društvo Vizija - PZS - društvo gibalno oviranih Slovenije

Slomškova ulica 3C

Slovenske Konjice

3210

Julijana Kranj

116-005/03-006

29.9.2003

 

državna

IO-015

3.11.2003

96624116

5195411000

Zveza paraplegikov Slovenije

Štihova ulica 14

Ljubljana

1000

Dane Kastelic

116-171/03-02

10.10.2003

 

državna

IO-015/01

3.11.2003

92039456

5187214000

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Dunajska 188, p.p. 5922

Ljubljana

1000

Gregor Gračner

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/02

3.11.2003

93676085

5192463000

Društvo paraplegikov Podravja

Lackova cesta 43

Maribor

2000

Alfred Lasetzky

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/03

5.11.2003

19157509

1137409000

Društvo paraplegikov Koroške

Ronkova ulica 6

Slovenj Gradec

1380

Damjan Hovnik

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/04

3.11.2003

47250488

5189411000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

Podjavorškova ulica 1

Celje

3000

Janez Hudej

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/05

5.11.2003

54674387

5192471000

Društvo paraplegikov Gorenjske

Lojzeta Hrovata 4c

Kranj

4000

Peter Robnik

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/06

3.11.2003

15717224

5189390000

Društvo paraplegikov severne Primorske Nova Gorica

Ledine 101/B

Nova Gorica

5000

Boris Lipicer

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/07

3.11.2003

84790962

5189420000

Društvo paraplegikov Istre in Krasa

Fornače 37

Piran

6330

Željko Geci

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/08

5.11.2003

26191024

5189438000

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Šegova ulica 119

Novo mesto

8000

Jože Okoren

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-015/09

3.11.2003

92472885

5189403000

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

Ul. Arhitekta Novaka 2/b

Murska Sobota

9000

Matija Merklin

116-171/03-02

10.10.2003

 

lokalna

IO-016

3.11.2003

83894748

5892325000

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Hacquetova 4

Ljubljana

1000

Janez Podržaj

116-02-018/03-002

15.10.2003

 

državna

IO-016/01

3.11.2003

45280541

5876915000

Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Novi trg 11

Novo mesto

8000

Ljubomir Režek

116-02-018/03-002

15.10.2003

 

lokalna

IO-016/02

3.11.2003

21097950

5876699000

Društvo vojnih invalidov Ljubljana

Malenškova ulica 1

Ljubljana

1000

Anton Orožim

116-02-018/03-002

15.10.2003

 

lokalna

IO-016/03

5.11.2003

79557937

5912563000

Društvo vojnih invalidov Maribor

Žolgarjeva ulica 16

Maribor

2000

Vasilij Cimerman

116-02-018/03-002

15.10.2003

 

lokalna

IO-016/04

16.10.2004

12041424

5951208000

Društvo vojnih invalidov Celje

Gledališka 2

Celje

3000

Stanislav Mele

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/05

24.9.2004

35980303

5906032000

Društvo vojnih invalidov Domžale

Ljubljanska cesta 36

Domžale

1230

Jože Brodar

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/06

27.9.2004

69681368

5896720000

Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj

Luznarjeva ulica 3a

Kranj

4000

Jože Romšak

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/07

24.9.2004

43434584

5985226000

Društvo vojnih invalidov Notranjske

Videm 1

Cerknica

1380

Ferdinand PIŠEK

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/08

24.9.2004

99283379

1151002000

Društvo vojnih invalidov Pomurja

Kardoševa 2

Murska Sobota

9000

Robert Kous

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/09

24.9.2004

25773844

5933447000

Društvo vojnih invalidov Ptuj

Čučkova ulica 2

Ptuj

2250

Boris FRAS

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/10

23.9.2004

76570487

5901758000

Društvo vojnih invalidov severne primorske

Gradnikove brigade 53

Nova Gorica

5000

Franc Karel Anderlič

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/11

23.9.2004

59036672

5946557000

Društvo vojnih invalidov Sežane

Srebrničeva ulica 1

Sežana

6210

Ken Tavčar

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/12

24.9.2004

26750732

5905257000

Društvo vojnih invalidov slovenske Istre Koper

Čevljarska 17

Koper

6000

Janja Žagar

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/13

23.9.2004

87678012

5905451000

Društvo vojnih invalidov za Koroško

Cankarjeva ulica 21

Slovenj Gradec

2380

Bojan Černjak

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/14

23.9.2004

75073986

1177893000

Društvo vojnih invalidov Zasavje

Ulica 1.junija 4

Trbovlje

1420

Zvone TAHIROVIČ

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-016/15

24.9.2004

61301086

5960509000

Društvo vojnih invalidov Grosuplje

Adamičeva 14

Grosuplje

1290

Franc Vehovar

116-02-018/03-018

23.8.2004

 

lokalna

IO-017

31.5.2004

13876970

5250706000

Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p.

Rožanska ulica 2

Ljubljana

1000

Iztok Suhadolnik

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

državna

IO-017/01

10.11.2003

52760545

1173162000

Sonček Zgornje Gorenjske - Društvo za cerebralno paralizo

Cesta maršala Tita 65

Jesenice

4271

Jernej Kocjančič

116-02-017/03-003

16.10.2003

 

lokalna

IO-017/02

16.2.2004

78448085

1389874000

Sonček - Športno društvo cerebralne paralize

Lendavska ulica 25B

Murska Sobota

9000

Davorin Dervarič

116-02-017/03-010

26.1.2004

 

lokalna

IO-017/03

31.5.2004

62068261

5257026000

Sonček - društvo za cerebralno paralizo dolenjske in Bele krajine

Cankarjeva 25

Novo mesto

8000

Violeta Suhadolnik

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/04

31.5.2004

13389149

5257689000

Društvo cerebralne paralize Sonček Celje

Gregorčičeva ulica 6

Celje

3000

Martin Lažeta

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/05

31.5.2004

87353601

5933285000

Društvo za cerebralno paralizo "Sonček" Posavje

Ulica mladinskih del. brigad 18

Leskovec pri Krškem

8273

Nataša Solomun

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/06

31.5.2004

46547029

5266068000

Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana

Rožanska ulica 2

Ljubljana

1000

Gregor Meše

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/07

31.5.2004

44198264

5270413000

Koroško društvo za cerebralno paralizo Slovenj Gradec

Troblje 1 b

Slovenj Gradec

2380

Rado Gošnak

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/08

1.6.2004

39921352

5650917000

Sonček - notranjsko društvo za cerebralno paralizo

Partizanska cesta 2A

Cerknica

1380

Bernarda Okoliš

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/09

31.5.2004

39200221

5811171000

Obalno društvo za cerebralno paralizo

Beblerjeva 8

Koper

6000

Patricija Likar

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/10

2.6.2004

97843580

5273536000

Severno Primorsko društvo za cerebralno paralizo

Liskur 23, Stara gora

Nova Gorica

5000

Katarina Volk

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/11

2.6.2004

29606756

5820189000

Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Ptuj Ormož

Osojnikova 9

Ptuj

2250

Brigita Pulko

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/12

31.5.2004

66567203

5239346000

Sonček - mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Trubarjeva 15

Maribor

2000

Lidija Šestak Zorič

116-02-017/03-028

10.5.2004

 

lokalna

IO-017/13

24.9.2004

69157901

5079977000

Sonček, gorenjsko društvo za cerebralno paralizo

Bleiweisova cesta 30

Kranj

4000

Mojca Velkavrh Žižek

116-02-017/03-037

23.8.2004

 

lokalna

IO-017/14

24.9.2004

47329777

5282489000

Sonček - pomursko društvo za cerebralno paralizo

Lendavska 25b

Murska Sobota

9000

Darinka Šoš

116-02-017/03-037

23.8.2004

 

lokalna

IO-017/15

10.11.2004

70533415

5711754000

Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Dunajska 106

Ljubljana

1000

Veronika Trdan

11602-2/2004/1

14.10.2004

 

državna

IO-017/16

10.11.2004

62427318

1178580000

Društvo za cerebralno paralizo Ponikve

Ponikve 67

Videm

1312

Smiljana Urh Milanović

11602-2/2004/1

14.10.2004

 

lokalna

IO-018

12.11.2003

26542609

5258332000

Društvo revmatikov Slovenije

Parmova 53

Ljubljana

1001

Andrej Gregorčič

116-02-019/03-002

17.10.2003

 

državna

IO-019

8.12.2003

61622338

5916445000

Sklad SILVA - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami

Fijeroga 10

Šmarje

6274

Jurij Švagelj

116-02-013/03-005

17.11.2003

 

državna

IO-020

12.12.2003

85295892

1161105000

Združenje invalidov - FORUM Slovenije

Linhartova 1/VII

Ljubljana

1000

Borut Pogačnik

116-02-006/03-004

20.11.2003

 

državna

IO-021

12.2.2004

76676269

1601202000

Invalid društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Bohinj

Triglavska cesta 30

Boh. Bistrica

4264

Frančiška Kramar

116-02-009/03-005

22.1.2004

 

lokalna

IO-023

12.3.2005

38226545

1141821000

Društvo invalidov Mežica

Trg 4. Aprila 4

Mežica

2392

Vinko Strgar

11602-6/2004/4

15.2.2005

 

lokalna

IO-024

30.5.2005

99968347

1461184000

"INVALID" Zveza društev invalidov in oseb invalidnostjo Slovenije

Trg mladosti 6

 Velenje

3320

Karol Strašek

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

državna

IO-024/1

1.6.2005

37400568

1187163000

Invalid Združenje gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Brežice

Trg izgnancev 12A

Brežice

8250

Milan Gorišek

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

lokalna

IO-024/2

30.5.2005

73578339

1370367000

"INVALID" Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo

Kajuhova ulica 4

Kidričevo

2325

Silvester Skok

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

lokalna

IO-024/3

30.5.2005

78861136

1143395000

"INVALID" Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Podvelka - Brezno

Podvelka 19

Podvelka

2363

Erika Jakičič

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

lokalna

IO-024/4

30.5.2005

73616729

1143727000

"INVALID" Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Vuzenica

Sejmarska 2

Vuzenica

2367

Antonija Miško

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

lokalna

IO-024/5

30.5.2005

80377114

1052896000

"INVALID" Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo

Konovska cesta 21

Velenje

3320

Ladislav Bračič

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

lokalna

IO-024/6

30.5.2005

65205120

1461125000

"INVALID" Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo TEŠ Šoštanj

Lole Ribarja 18

Šoštanj

3325

 

11602-8/2005/2

24.5.2005

 

lokalna

IO-025

13.10.2005

32712839

1134639000

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Mestni trg 17

Slovenske Konjice

3210

Matevž Marinko

11602-2/2005/4

9.8.2005

 

lokalna

IO-026

20.11.2005

51004097

1045644000

Društvo invalidov Ruše

Falska cesta 17

Ruše

2342

Robert Kopše

11602-8/2005/4

20.10.2005

 

lokalna

IO-027

4.8.2006

73848794

1671855000

Invalidsko društvo ILCO Posavje

Cesta krških žrtev 131

Krško

8270

Ervin Liberšar

11602-20/2005/4

10.7.2006

 

lokalna

IO-028

27.11.2006

62404717

5993466000

Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj

Jamova cesta 5

Ljubljana

1000

Miha Jakopin

11602-1/2006/3

30.10.2006

 

državna

IO-029

30.5.2007

31819478

1050915000

Zasavsko društvo za cerebralno paralizo

Cankarjev trg 2

Zagorje ob Savi

1410

Mateja Jazbinšek

11602-7/2006/4

4.5.2007

 

lokalna

IO-030

21.9.2007

28127579

1718029000

POLŽEK - društvo za otroke s posebnimi potrebami

Kandijska cesta 47

Novo mesto

8000

Dušan Kaplan

11602-2/2007/2

22.8.2007

 

lokalna

IO-031

18.10.2007

77110188

1742094000

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen - Klinični oddelek za pediatrijo

Ljubljanska ulica 5

Maribor

2000

Mateja Saje

11602-5/2006/5

27.9.2007

 

državna

IO-032

5.9.2008

97676853

2045133000

Društvo gluhoslepih Slovenije "DLAN"

Linhartova 13

Ljubljana

1000

Petra Rezar

14102-1/2008/5

8.8.2008

 

državna

IO-033

19.1.2011

70396566

2202832000

Združenje vojnih invalidov 91

Podljubelj 56

Tržič

4290

Jože Romšak

11602-5/2007/6

23.12.2010

 

državna

IO-034

 

71585265

4009762000

ILCO Invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica

Gregorčičeva 13

Dornberg

5294

Ivan Mrevlje

14102-2/2009/7

9.5.2011

 

lokalna

IO-036

30.4.2012

73496421

4000684000

Društvo za rehabilitacijo invalidov Slovenije "Top power studio Maribor"

Ulica Staneta Severja 7

Maribor

2000

Bojan Permozer

14102-1/2009/7

12.4.2012

 

državna

IO-037

 

20750064

4017692000

ILCO invalidsko društvo Gorenjska

Gorenja vas - Reteče 61a

Škofja Loka

4220

Kalan Irena

14102-1/2011/3

30.7.2012

 

lokalna

IO-038

24.8.2012

39990303

4006593000

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Obsotelje in Kozjansko

Podplat št. 11 b

Podplat

3241

Fajs Stanko

14102-1/2010/6

30.7.2012

 

lokalna

IO-039

12.8.2013

96223456

2151006000

Downov sindrom Slovenija, društvo za kakovostno življenje ljudi z Downovim sindromom

Samova 9

Ljubljana

1000

Alenka Šelih

14101-1/2013/2

18.7.2013

 

državna