Skoči na vsebino

IZVLEČEK IZ REGISTRA REPREZENTATIVNIH INVALIDSKIH ORGANIZACIJ

 


 

Naziv IO

Naslov

Kraj

Pošta

Društvo distrofikov Slovenije

Linhartova 1/III

Ljubljana

1000

Društvo študentov invalidov Slovenije

Kardeljeva ploščad 5

Ljubljana

1000

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Groharjeva ulica 2

Ljubljana

1000

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Dunajska cesta 101

Ljubljana

1000

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Drenikova 24

Ljubljana

1000

Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

Samova 9/II

Ljubljana

1000

Zveza paraplegikov Slovenije

Štihova 14

Ljubljana

1000

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

Dunajska cesta 129

Ljubljana

1000

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Hacquetova 4

Ljubljana

1000

Društvo laringektomiranih Slovenije

Parmova 53

Ljubljana

1000

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

Cesta 24.junija 23

Ljubljana

1231

Združenje multiple skleroze Slovenije

Maroltova ulica 14

Ljubljana

1000

Društvo paralitikov Slovenije - PARAS

Cesta 24. junija 23

Ljubljana

1000

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

Trubarjeva 15

Maribor

2000

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Neubergerjeva 7

Ljubljana

1000

Društvo revmatikov Slovenije

Parmova 53

Ljubljana

1000

Zveza Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo

Rožanska ulica 2

Ljubljana

1000

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Jakšičeva 7

Ljubljana

1000