Skoči na vsebino

IZENAČEVANJE MOŽNOSTI INVALIDOV

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ureja  področje izenačevanja možnosti invalidov. Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti in je življenjskega pomena za tiste invalide, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja kot npr. v postopkih pred različnimi organi in institucijami, pri dostopnosti do dobrin in storitev, objektov v javni rabi ipd. S prepovedjo diskriminacije invalidov na različnih področjih in z uveljavljanjem različnih ukrepov se z zakonom želi za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja.

Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov zakon predpisuje sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi). Drugi ukrep, ki ga predpisuje zakon pa je sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo sami ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V teh delih je bil zakon letos dopolnjen (Uradni list RS št. 50/2014).

V Uradnem listu RS št. 71/2014 je bil objavljen Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki podrobneje ureja pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov in prilagoditev, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila. Objavljamo listo tehničnih pripomočkov ter listo prilagoditev vozila:

 


Pravice se uveljavlja z vlogo na upravni enoti. Obrazec vloge ni predpisan, za pomoč pri uveljavljanju pravic pa objavljamo vzorce vlog v slovenskem jeziku in jezikih obeh narodnih manjšin.

 

Vloga za uveljavljanje pravice do tehničnega pripomočka:

 

Vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila: