Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA UGOTOVITEV PODLAGE ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

 

S 1. januarjem 2006 sta začela veljati Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/2005; uredba) in Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, št. 117/2005), na podlagi katerega se je konstituirala Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Komisija ima sedež pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Kolodvorska 15, Ljubljana), ki ji zagotavlja tudi materialne, tehnične in organizacijske pogoje za delo.

 

Več o komisiji in njenem delu...