Skoči na vsebino

OSEBNA ASISTENCA

 

PROGRAMI ZA SAMOSTOJNO OZIROMA SAMOSTOJNEJŠE ŽIVLJENJE INVALIDOV IN PROGRAMI ZA IZVAJANJE STORITEV OSEBNE ASISTENCE ZA INVALIDE
 


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) je na podlagi:

  • Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 (Uradni list RS, št. 81/14) in
  • Javnega razpisa za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 29/16)

izbralo 35 izvajalcev programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov in programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide (v nadaljevanju: programi).

Ciljna skupina oseb, katerim so programi namenjeni, so invalidke in invalidi (v nadaljevanju: uporabniki), ki potrebujejo storitve osebne asistence pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti, jih pa vsakodnevno potrebujejo doma in izven doma, da lahko živijo samostojno in so vključeni v skupnost.

Z izvajanjem teh programov se izenačujejo možnosti uporabnikom in omogoča njihovo samostojno oziroma samostojnejše življenje.

Cilj obeh javnih razpisov je pomoč uporabnikom pri zagotavljanju njihove večje vključenosti na vseh področjih življenja s programi, ki jih izvajajo:

  • osebni asistenti (izvajanje storitev, ki so predvsem: pomoč pri osebni negi in druga podobna posebna pomoč, pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri spremstvu na delovnem mestu, v izobraževalnem procesu ter pri vključevanju v okolje),
  • koordinatorji osebne asistence (izvajanje storitev, ki so predvsem: koordiniranje dela osebnih asistentov s potrebami uporabnikov, nadzorovanje izvajanja osebne asistence in priprava načrtov osebne asistence za uporabnike) in
  • koordinatorji laičnih sodelavcev (izvajanje storitev, ki so predvsem: koordiniranje mreže laičnih sodelavcev in nadzor izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev).


Ministrstvo na podlagi obeh javnih razpisov sofinancira:

  • 353 osebnih asistentov (za 40 urno zaposlitev osebnega asistenta na teden ministrstvo mesečno prizna največ 760 EUR, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa sorazmeren del od 760 EUR),
  • 7 koordinatorjev osebne asistence (za 40 urno zaposlitev koordinatorja osebne asistence na teden ministrstvo mesečno prizna višino v vrednosti 38. plačnega razreda veljavne plačne lestvice za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa sorazmeren del od vrednosti višine 38. plačnega razreda in za vsakega priznanega koordinatorja osebne asistence se dodatno priznajo še materialni stroški v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela koordinatorjev osebne asistence),
  • 2 koordinatorja mreže laičnih sodelavcev (za 40 urno zaposlitev koordinatorja mreže laičnih sodelavcev na teden ministrstvo mesečno prizna višino v vrednosti 38. plačnega razreda veljavne plačne lestvice za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa sorazmeren del od vrednosti višine 38. plačnega razreda in za vsakega priznanega koordinatorja mreže laičnih sodelavcev se dodatno priznajo še materialni stroški v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela koordinatorjev laičnih sodelavcev) in
  • dodatke za nočno delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po zakonu v primerih, ko osebni asistenti dejansko delajo ponoči, v nedeljah ali ob praznikih in dela prostih dnevih po zakonu in sicer tisti osebni asistenti, ki so sofinancirani s strani ministrstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

 

 

Zap. št.

Izvajalec programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov in/ali programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide:

Osebni asistenti

Koordinatorji osebne asistence

Koordinatorji mreže laičnih sodelavcev

Priznani dodatki osebnim asistentom

Pogodbena vrednost za leto 2017

število priznanih:

število priznanih:

število priznanih:

za nočno delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po zakonu (v EUR):

v EUR:

1

AURIS - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko, Huje 23/a, 4000 Kranj

4

 

 

 

36.480,00 €

2

Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov Slovenije - DAZIS, Tacenska cesta 29, 1210 Ljubljana Šentvid

3

 

 

 

27.360,00 €

3

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60, 8270 Krško

2

 

 

 

18.240,00 €

4

Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova cesta 1, 1000 Ljubljana

54

2

 

36.443,24 €

578.544,44 €

5

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Ulica za travniki 40, 1260 Ljubljana Polje

2

 

 

 

18.240,00 €

6

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja, Ulica Staneta Rozmana 11/a, 9000 Murska Sobota

2

 

 

 

18.240,00 €

7

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

4

 

 

 

36.480,00 €

8

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska cesta 188, 1000 Ljubljana

6

 

 

4.461,00 €

59.181,00 €

9

Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

17

 

 

5.640,00 €

160.680,00 €

10

Društvo Veronika za asistenco možgansko poškodovanim osebam in družinam, Koblarji 46, 1322 Stara cerkev

4

 

 

 

36.480,00 €

11

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana

8

 

 

7.600,00 €

80.560,00 €

12

Društvo za Downov sindrom, Planet 47, Koštabona 80, 6274 Šmarje

2

 

 

 

18.240,00 €

13

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI", Štorje 26, 6210 Sežana

3

 

 

2.484,91 €

29.844,91 €

14

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, Kocljeva ulica 4, p.p. 62, 9000 Murska Sobota

1

 

 

 

9.120,00 €

15

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Mariborska 210/c, 3000 Celje

2

 

 

 

18.240,00 €

16

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Repičeva 4, 6101 Koper

6

 

 

 

54.720,00 €

17

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj

4

 

 

 

36.480,00 €

18

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, Gospejna ulica 11, 2000 Maribor

8

 

 

542,34 €

73.502,34 €

19

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 33, 5000 Nova Gorica

2

 

 

 

18.240,00 €

20

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj, Dravska ulica 18, 2250 Ptuj

3

 

 

 

27.360,00 €

21

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

5

 

 

 

45.600,00 €

22

OZARA SLOVENIJA nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

6

 

 

 

54.720,00 €

23

SKLAD SILVA - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274 Šmarje

4

 

 

 

36.480,00 €

24

SONČEK - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor

5

 

 

1.435,27 €

47.035,27 €

25

SOŽITJE Škofja Loka - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka

3

 

 

 

27.360,00 €

26

Škofijska Karitas Murska Sobota, Gregorčičeva 4A, 9000 Murska Sobota

2

 

 

 

18.240,00 €

27

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana

112

5

 

72.000,00 €

1.217.493,00 €

28

Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana

7

 

 

 

63.840,00 €

29

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana

0

 

1

 

24.810,60 €

30

Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana

59

 

 

21.369,59 €

559.449,59 €

31

Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Samova 9, 1000 Ljubljana

5

 

1

 

70.410,60 €

32

Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p., Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana

2

 

 

2.461,35 €

20.701,35 €

33

Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Cankarjeva 25, 8000 Novo mesto

2

 

 

 

18.240,00 €

34

Sonček, gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj

2

 

 

 

18.240,00 €

35

Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje, Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem

2

 

 

4.055,04 €

22.295,04 €

 

Skupaj:

353

7

2

158.492,74 €

3.601.148,14 €