Skoči na vsebino

PROGRAMI SOCIALNE VKLJUČENOSTI

 

Pravna podlaga

35. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2 in 98/14, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).

 

Programi socialne vključenosti

Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI.

 

Izvajalci programov socialne vključenosti:

Programe socialne vključenosti izvajajo izvajalci, izbrani na javnem razpisu:

 • 2006-2010:
  Na prvem javnem razpisu za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od leta 2006 do vključno 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/06 z dne 14. 4. 2006, je bilo izbranih 21 izvajalcev programov socialne vključenosti, od katerih je program izvajalo 16 izvajalcev.

 • 2011-2014:
  Drugi javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010. Izbranih je bilo 18 izvajalcev programov socialne vključenosti, programe pa je konec decembra 2014 izvajalo 16 izvajalcev.

 • 2015-2019:
  Tretji javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014. Izbranih je bilo 21 izvajalcev programov socialne vključenosti.

 

Programi socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019:

 

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

 

Vsebina programov socialne vključenosti:

 • Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.
 • Socialne vsebine, ki so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti kot so: motiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostna rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in računalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporabnikom pri premagovanju osebnih stisk in problemov, izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja in podobno.

Seznam izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 z lokacijami izvajanja in kontaktnimi podatki