Skoči na vsebino

PROJEKTNI SVET ZA VPRAŠANJA USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

 

Na podlagi 20. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/2005 - uradno prečiščeno besedilo)  je minister za delo, družino in socialne zadeve 1. junija 2005 izdal Sklep o imenovanju in nalogah Projektnega sveta za vprašanja usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

 

V projektni svet so imenovani:

 1. Tatjana BRUMNIČ SMREKAR, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Ljubljana
 2. Karl DESTOVNIK, Centerkontura d. o. o., Ljubljana
 3. mag. Tatjana DOLINŠEK, Racio d. o. o., Celje
 4. mag. Andrejka FATUR VIDETIČ, dr. med., Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana
 5. Jože KOLEŠA, SŽ – ŽIP d. o. o., Ljubljana
 6. Lea KOVAČ, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana                
 7. Nace KOVAČ, ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Ljubljana
 8. Miran KRAJNC, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Ljubljana
 9. Barbara MATE, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
 10. Dominik PRESEN, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana
 11. mag. Aleksandra TABAJ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana
 12. Janez VIDMAR, Inštitut RS za rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo Maribor

 

Naloga projektnega sveta je sodelovanje pri pripravi:

 • zakonov in podzakonskih aktov,
 • analiz in poročil,
 • programov s področja aktivne politike zaposlovanja invalidov,
 • mnenj in stališč o drugih vprašanjih s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

 

Seje projektnega sveta sklicuje generalni direktor direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družin in socialne zadeve. Na seje projektnega sveta so poleg članov lahko vabljeni delavci direktorata za invalide in zunanji strokovnjaki.