Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA O DOSTOPNOSTI SLOVENIJE

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide. Nacionalne usmeritve upoštevajo človekovo raznolikost, enakost in družbeno vključevanje. Celovit pristop je izziv za načrtovalce, oblikovalce, uradnike, podjetnike, investitorje in politike.

 

 

Nastale starostne razlike med prebivalci, kulturo in zmožnostmi so danes v Evropi večje in bolj poudarjene kot kdajkoli prej. Invalidnost, kronične ali akutne bolezni, ki za omejen čas ali trajno omejijo gibanje ali onemogočijo in otežijo komunikacijo, zahtevajo, da temu primerno prilagodimo življenjsko in delovno okolje.

 

Za uspešno uveljavljanje enakih možnosti za vse ljudi so ključni pogoji, ki jih mora oblikovati družba, na primer urediti dostopnost do dela, do znanja, informacij, ustvarjati enake možnosti do enakih življenjskih priložnosti za invalide in neinvalide oziroma ljudi s posebnimi potrebami, zagotavljati tehnično podporo tistim, ki jo potrebujejo za uspešno vključitev v življenje in delo.

 

Cilj, ki ga želi država doseči s tem projektom, je ustvariti okolje, ki bo prijazno in prijetno za življenje in delo vseh ljudi ter vsem skupinam ljudi omogočiti izenačene pogoje bivanja in sodelovanja v družbenih procesih tako na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, obveščanja, odločanja.

 

Dostopnost do storitev javnega in zasebnega sektorja ter do fizičnega okolja je ena izmed pravic invalidov in vseh drugih funkcionalno oviranih ljudi.

 

Strategija dostopna Slovenija ima 7 temeljnih ciljev:

 

Cilj I:

 • odpravljanje grajenih in komunikacijskih ovir v obstoječih objektih v javni rabi in na javnih površinah
 • vse večstanovanjske stavbe morajo biti zgrajene tako, da jih je možno z minimalnimi strukturnimi posegi v objekt prilagoditi gibalno ali senzorno oviranim ljudem
 • zagotoviti dostopnost izobraževanja
 • zagotoviti dostopnost delovnih mest

 

Cilj II:

 • senzorno oviranim invalidom je potrebno zagotavljati informacije v prilagojenih oblikah

 

Cilj III:

 • osebam z motnjami v duševnem razvoju nuditi potrebno pomoč pri razumevanju informacij in jih polno vključevati v družbena dogajanja

 

Cilj IV:

 • dostopnost javnega transporta tako linijskega kot mestnega
 • prilagoditev taksi vozila za prevoz gibalno oviranih
 • zagotovitev prevoza v javnem potniškem prometu za psa vodnika slepega invalida

 

Cilj V:

 • informacije in storitve državne uprave na svetovnem spletu morajo biti enakopravno dostopne vsem državljanom
 • boljša komunikacija invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi na področju e–dostopnosti
 • večja osveščenost o možnostih, ki jih lahko nudi informacijsko – komunikacijska tehnologija invalidom in drugim funkcionalno oviranim ljudem
 • večja dostopnost informacijsko – komunikacijskih tehnologij in podpornih tehnologij za invalide in druge funkcionalno ovirane ljudi

 

Cilj VI:

 • oblikovanje področnih komisij na lokalni ravni
 • oblikovanje usklajevalnega delovnega telesa pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

 

Cilj VII:

 • promocija strategije "Strategija dostopna Slovenija"
 • sprejem letnega programa aktivnosti uresničevanja strategije

 

Za uresničitev zastavljenih ciljev je predlagan nabor 40 ukrepov. Prvi ukrepi naj bi se uresničili že konec leta 2006 in 2007 (prilagoditev taksi vozila, zagotovitev prevoza v javnem potniškem prometu za psa vodnika slepega invalida), vsi ukrepi pa naj bi se uresničili najkasneje do leta 2025 (dostopnost javnega transporta).

 

Služba za odnose z javnostmi