Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET ZA INVALIDE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Svet za invalide Republike Slovenije (svet) je ustanovljen na podlagi 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) kot neodvisen tripartitni organ, katerega člani so:

 • predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij,
 • predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva ter
 • predstavniki Vlade Republike Slovenije.

 

Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike.

 

Naloge Sveta:

 • spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje pobude za njihov razvoj in izvajanje,
 • med javno obravnavo predlagateljem zakonov in drugih predpisov daje mnenje o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo,
 • sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenje o njih,
 • Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom,
 • skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami,
 • spodbuja in spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08),
 • opravlja druge naloge skladno s sprejetimi pravili o delovanju sveta.

Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Člani sveta:

 • Predstavniki Vlade Republike Slovenije:
  • Dragica Bac, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
  • Rok Jesih, Ministrstvo za finance,
  • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje,
  • Simon Žorga, Ministrstvo za kulturo,
  • Bogdan Pezdirc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
  • Jadranka Kološa Rop, Ministrstvo za javno upravo in
  • dr. Manica Jakič Brezočnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Predstavniki s področja invalidskega varstva:
  • Polona Čižnam Žagar, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • Tomaž Bregar Horvat, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • dr. Aleksandra Tabaj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča,
  • mag. Barbara Kobal Tomc, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo,
  • dr. Valerija Bužan, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami in
  • Karl Destovnik, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
 • Predstavniki reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni:
 • Pet predstavnikov izmed reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in so vključene v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije:
  • Brane But,
  • Dane Kastelic,
  • Ivo Jakovljevič,
  • dr. Katja Vadnal in
  • mag. Adolf Videnšek.
 • Dva predstavnika izmed reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in niso vključene v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije:
  • Drago Koprčina,
  • Emir Okanović.

 

Pravila o delovanju Sveta za invalide Republike Slovenije

 

Poslanica ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. december 2016