Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOJNI INVALIDI, VETERANI, ŽRTVE VOJNEGA NASILJA TER VOJNA GROBIŠČA

 

Upravičenci po vojnih zakonih

 

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na področju izvajanja pravic, ki pripadajo vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja po vojnih zakonih, pripravlja predloge ter sodeluje pri pripravi in usklajevanju predpisov, pripravlja pogodbe, dogovore, zagotavlja informacijsko podporo, strokovno podporo upravnim enotam, imenuje člane zdravniških komisij I. in II. stopnje in zagotavlja strokovno podporo za njihovo delo, pripravlja podlage za utemeljevanje proračunskih sredstev in za izvrševanje proračuna ter kot upravni organ druge stopnje rešuje pritožbe zoper upravne odločbe upravnih enot, sodeluje z Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije, kot tudi v sodnih postopkih pred pravosodnimi organi.

 

Tabela: Upravičenci po vojnih zakonih

Število statusov/Leto

2014

2015

2016

Vojni invalidi

3.700

3.392

3.064

Vojni veterani

71.455

69.876

67.661

Žrtve vojnega nasilja

41.932

39.441

36.614

Višina proračunskih sredstev za pravice*

 

59.447.446,00 EUR

 

55.447.496,00 EUR

 

58.572.253,00 EUR

*Pravice po vojnih zakonih: invalidnina, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za posebno invalidnost, družinska invalidnina, invalidski dodatek, družinski dodatek, dodatek za samohranilce, rehabilitacija, veteranski dodatek, letni prejemek, doživljenjska mesečna renta, obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, povračilo prispevkov za socialno zavarovanje,funkcionalne oblike pomoči, prilagoditve, posmrtnine in prevoz posmrtnih ostankov, pogrebnine.

 

 

Društva, ki delujejo v javnem interesu

 

Med naloge tega področja je tudi podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, kot tudi do junija 2014 na področju vojnih veteranov (pristojnost po spremembah Zakona o vojnih veteranih prešla na Ministrstvo za obrambo).

 

Evidenca društev v javnem interesu na področju vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč je na voljo TUKAJ.

 

Ministrstvo je do leta 2015 sofinanciralo programe društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Še nadalje pa sofinancira programe društev, ki delujejo na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.


Na podlagi javnega razpisa ministrstvo sofinancira programe, ki temeljijo na dejavnosti javnega pomena in tako z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi podpira dopolnilno skrb za socialno vključevanje, zagotavljanje višje kakovosti bivanja in dodatna zdravstvena oskrba vojnih invalidov (zdravilišča, terapije, pomoč na domu) ter osveščanje javnosti in ohranjanje zgodovinskega izročila in spomina na trpljenje žrtev vojnega nasilja (literatura, predavanja, svečanosti, spominske proslave).

 

Višina proračunskih sredstev, ki jih je prejme posamezno društvo, je na voljo na spodnjih povezavah:

 

Tabela: Sofinanciranje programov društev

Leto

2014

2015

2016

Višina sredstev

1.015.548,00 EUR

182.763,00 EUR

213.534,00 EUR

 

 

 

Področje vojnih grobišč

 

Med naloge področja sodi priprava zakonov in drugih predpisov na področju varstva vojnih grobišč, skrb za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov (sporazumov) in drugih aktov s področja urejanja vojnih grobišč ter za pripravo strokovnih mnenj, navodil in odgovorov s področja vojnih grobišč. Izvaja potrebne postopke in pripravlja pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter vodi register vojnih grobišč v skladu z zakonom.

 

Iz spodnjih povezav so razvidni letni programi: