Skoči na vsebino

KOHEZIJSKA POLITIKA

 

Urad za izvajanje kohezijske politike

direktor urada: Zoran Kotolenko

telefon: 01 369 76 27

e-pošta: zoran.kotolenko(at)gov.si

 

Urad koordinira programiranje, izvajanje, poročanje, vrednotenje in nadzor nad skladi evropske kohezijske politike ter sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Je kontaktna točka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vse zadeve povezane z izvajanjem evropskih skladov.

 

Urad za izvajanje kohezijske politike sestavljajo:

  • Služba za koordinacijo
  • Služba za finance
  • Služba za kontrole

 

 

Povezave: