Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN SOCIALNE VKLJUČENOSTI NA TRGU DELA

Uvodna delavnica za izbrane upravičence:

 

Delavnica za upravičence razpisa 13. 6. 2012

 

 

 

Navodilo posredniškega telesa o izvajanju in sofinanciranju projektov:

Trenutno veljavna Navodila za uporabo informacijskega sistema ISARR (.doc)

 

 

Kontakti skrbnic pogodb na MDDSZ (vsak delavnik med 9. in 12. uro):

 

 

Opisi izbranih projektov: