Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

 

Uvodna delavnica za izbrane upravičence:

Navodila posredniškega telesa o izvajanju in sofinanciranju projektov:

Trenutno veljavna Navodila za uporabo informacijskega sistema ISARR (.pdf)

 

 

Kontakti skrbnic pogodb na MDDSZ (vsak delavnik med 9. in 12. uro):

 

 Veljaven razpis (objavljen 3. 2. 2012): Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.