Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNIH PARTNERJEV NA PODROČJU IZBOLJŠANJA DELOVNEGA OKOLJA

 

Navodilo posredniškega telesa o izvajanju in sofinanciranju projektov (.pdf) (.doc) (avgust 2010)


Trenutno veljavna Navodila za uporabo informacijskega sistema ISARR (.pdf)


Delavnice za upravičence:

Kontakt skrbnice pogodbe na MDDSZ (vsak delavnik med 9. in 12. uro):