Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV / PROJEKTOV EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

 

Usposabljanje izvajalcev programov / projektov Evropskega socialnega sklada

 

Datum dogodka: 13. 12. 2013
Lokacija: Gospodarsko razstavišče v Ljubljani
(dvorana Urška)

Rok za prijavo na dogodek: 6. 12. 2013 do 10. ure, na e-naslov: klavdija.hoefler(at)gov.si.

 

Na zaključnem dogodku Evropskega socialnega sklada 2007-2013 bomo predstavili dosedanje dosežke izvajanja programov in projektov in se osredotočili na izzive ter poti za izboljšanje izvajanja v prihodnje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v programskem obdobju 2007- 2013 sofinancira več kot 170 programov in projektov, več kot 140.000 oseb pa je že bilo vključenih v zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje ali štipendiranje.

 

Z nami bodo tudi strokovnjaki iz Evropske komisije in drugih institucij, vključenih v izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

 

Izvajalcem programov oziroma projektov bo omogočeno tudi razstavljanje brošur in drugih promocijskih izdelkov v dvorani Urška, in sicer od 8. do 9. ure.

 

Udeležba na dogodku je za vabljene osebe brezplačna, saj ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, delno pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Dodatne informacije:

 

Navodila glede parkiranja:

 

Vhod v dvorano Urška je na glavnem vhodu z Dunajske ceste (tloris). Parkiranje za 50 udeležencev je zagotovljeno na ploščadi Fontana (tloris). Avto vhod bo odprt od 7. ure dalje. Prostor za parkiranje bo ustrezno označen. 

 

Brezplačno parkirišče bo na voljo samo do 16.30, po tem času je treba avto parkirati drugje. 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Tehnična pomoč«. Delež sofinanciranja EU znaša 85 %, delež sofinanciranja MDDSZ znaša 15 %.