Skoči na vsebino

STARA FINANČNA PERSPEKTIVA - ENOTNI PROGRAMSKI DOKUMENT EPD (2004–2006)

  

 Evropski socialni sklad pomaga spodbujati

zaposlenost z uveljavljanjem zaposljivosti,

podjetniškega duha in enakih možnosti

ter z vlaganjem v človeške vire

 

 

Pet prednostnih področij, ki jih je sofinanciral Evropski socialni sklad z namenom podpirati in dopolnjevati dejavnosti držav članic:

  • Aktivna politika zaposlovanja in trga dela
  • Socialna vključenost
  • Vseživljenjsko učenje in mobilnost
  • Prilagodljivost in podjetništvo
  • Zaposlovanje žensk

Enotni programski dokument (EPD) in iz njega izhajajoče Programsko dopolnilo (PD) sta temeljni podlagi za črpanje sredstev srukturnih skladov v Sloveniji za obdobje 2004–2006.