Skoči na vsebino

PROGRAM PROGRESS

Program PROGRESS je program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost, ki je bil ustanovljen s sklepom št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Program finančno podpira uresničevanje ciljev Evropske unije na področjih zaposlovanja in socialnih zadev in prispeva k doseganju ciljev Lizbonske strategije na teh področjih. Program se je izvajal v obdobju od 2007 do 2013. EU je za izvajanje programa PROGRESS namenila okrog 700 milijonov EUR. V Sloveniji je program koordiniralo MDDSZ, ki je sodelovalo v 15 projektih. Projekti se bodo izvajali do konca leta 2015.

 

Aktivnosti programa PROGRESS se bodo nadeljevale tudi v novi finančni perspektivi od 2014 do 2020 in sicer v okviru novega programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije - Program EaSI (Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. december 2013. Za programe EaSI je namenjenih 919.469.000 EUR. Namen programa je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev in integriranih smernic, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev. Prednostne naloge ter aktivnosti, ki se bodo financirale v letošnjem letu so določene v Delovnem načrtu programa za leto 2014.

 

Več o programu EaSI

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Kontaktna točka za program Progress v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 


 

 


ARHIV

 


 

 


 "Izvajanje aktivnosti v okviru programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno
solidarnost - Progress (2007-2013) - delno financira Evropska unija."

"Za vsebino strani je odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v nobenem pogledu ne odraža stališč Evropske komisije."