Skoči na vsebino

PREDSTAVITEV PROJEKTA RAZNOLIKOST JE BOGASTVO DRUŽBE


Projekt Raznolikost je bogastvo družbe
je eden prvih slovenskih projektov, ki je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve uspešno konkuriral za sofinanciranje na razpisu Evropske komisije v okviru programa Progress za programsko obdobje 2007–2013.

 

Konferenco je odprl novo izvoljeni predsednik Republike Slovenije dr. Danilo TürkUvodna konferenca projekta, ki je bila 10. decembra 2007 v Cankarjevem domu v Ljubljani, je na enem mestu odprla razpravo o vseh šestih osebnih okoliščinah, ki jih Evropska unija obravnava kot vzrok za diskriminacijo oseb v družbi – rasna oziroma etnična pripadnost, spol, veroizpoved, spolna usmerjenost, starost in invalidnost.

 

"Konferenca je edinstvena, saj razpravo o diskriminaciji v Sloveniji prvič odpiramo celovito, na primeru vseh šestih osebnih okoliščin. S tem želimo pokazati na dejanske razsežnosti fenomena diskriminacije v slovenski družbi tukaj in zdaj," je na konferenci dejala dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki je bila soorganizatorica konference.

 

Poleg ZDUSa je konferenco organiziralo še šest drugih slovenskih nevladnih organizacij: Ženska svetovalnica, Racio Social, Slovenska filantropija, Inštitut za afriške študije, Društvo za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto in Društvo informacijski center Legebitra.

 

"Nevladne organizacije igramo ključno vlogo pri opozarjanju na primere diskriminacije v družbi in nudimo pomoč ciljnim skupinam. S skupnim nastopom želimo pokazati, da sodelovanje še povečuje našo učinkovitost in vidnost", je ob konferenci dejala Tadeja Juvan iz društva Ženska svetovalnica.

 

Na sliki v 2. vrsti od leve proti desni: Simon Maljavec, Legebitra; Tadeja Juvan, Ženska svetovalnica; Milan Pavliha, ZDUS; Eyachew Tefara, Institut za afriške študije; Janez Gologranc, Pokrajinske zveze društev upokojencev, v 1. vrsti od leve proti desni stojijo: Klavdija Vrečer, MDDSZ; mag. Tatjana Dolinšek, Racio Social; dr. Mateja Kožuh Novak, ZDUS; Majda Potrata; DZ RS; mag. Cveto Uršič, MDDSZNa konferenci, ki jo je kot častni govornik odprl novo izvoljeni predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, so se zvrstili številni slovenski strokovnjaki, aktivisti in predstavniki diskriminiranih skupin, med njimi mag. Neža Kogovšek (Mirovni inštitut), dr. Maca Jogan (Fakulteta za družbene vede), mag. Cveto Uršič (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve), Eyachew Tefara (Inštitut za afriške študije), Bojan Tudija (Zveza Romov), Majda Potrata (Državni zbor Republike Slovenije), mag. Matjaž Debelak (Urad za enake možnosti), Miroslav Nedeljkovič in Miha Kosi (Društvo študentov invalidov Slovenije) ter drugi.

 

Na konferenci so predstavniki projektnega konzorcija napovedali tudi druge aktivnosti projekta Raznolikost je bogastvo družbe, ki bodo v letu 2008 potekale po celi Sloveniji, med njimi tudi Teden enakih možnosti jeseni 2008.