Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKLAD ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM

Marca 2014 je bil ustanovljen novSklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije v skladu s ciljem Strategije EU 2020, da do leta 2020 zmanjša število ljudi, ki jih je prizadela oz. jih ogroža revščina in socialna izključenost, za vsaj 20 milijonov. Sklad bo z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega vključevanja prispeval k odpravi najhujših oblik revščine


Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih 20,5 milijonov EUR evropskih sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa mora Slovenija zagotoviti iz proračuna RS, kar pomeni, da je za celotno obdobje na voljo 24.132.048,00 EUR sredstev.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je odgovorno za upravljanje Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, je v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravilo Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 - 2020, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev. Dokument je Vlada RS sprejela na seji dne 13. 11. 2014, Evropska komisija pa ga je odobrila 5. 12. 2014.

 

Slovenija bo v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim osebam delila prehranske izdelke, v celotnem obdobju pa bodo najbolj ogroženim na voljo različne aktivnosti, ki bodo izboljšale njihovo socialno vključenost.

 

 

 

Več informacij