Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKTIVNOSTI PRI OBVLADOVANJU DEMENCE

"Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Starost in odvisnost sama po sebi ne opravičujeta omejevanja katere koli od neodtujljivih človekovih pravic in državljanskih svoboščin kot jih priznavajo mednarodni standardi in kot so vtkane v demokratične ustave". (Evropska listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih oskrbe in podpore)

 

Staranje prebivalstva postaja  pomemben izziv tudi za Slovenijo. Najhitreje se povečuje starostna skupina nad 80 let,  ki potrebuje večji obseg storitev dolgotrajne oskrbe. "V tej skupini za demenco zboli tudi največ starostnikov , od 30 - 45 % populacije." (Z. Pirtošek in M. Kramberger, 2016)

 

Sposobnost obvladovanje demence kaže na razvitost družbe kot tudi na odnos mlajših generacij do posebej ranljivih skupin prebivalstva in na stopnjo medsebojnega sožitja in tolerance. Države, ki želijo vstopiti v klub najbolj razvitih, morajo kakovosti življenja ljudem z demenco posvetiti posebno pozornost tudi zato, ker ta bolezen ne prizadene le bolnika samega, temveč tudi svojce in to v času, ko so življenjsko najbolj produktivni.

 

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo, da je tudi med našimi uporabniki vse več oseb z demenco. Zato so naše aktivnosti usmerjene v prilagajanje socialnovarstvenih storitev osebam z demenco in izobraževanju izvajalcev storitev. Če smo v preteklih letih dajali prioriteto razvoju novih konceptov dela z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, se v skladu z novim Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2020 naše aktivnosti usmerjajo na hitrejšo širitev socialnovarstvenih storitev v domačem okolju in na razvoj novih storitev, ki bodo prilagojene osebam z demenco in njihovim svojcem oz. neformalnim oskrbovalcem. Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju so tudi socialnovarstveni programi, ki pomembno prispevajo k osveščanju in izobraževanju oseb z demenco in njihovih svojcev ter njihovi podpori, v smislu ponudbe svetovalnih in informacijskih pisarn, samopomočnih skupin in drugih oblik pomoči.

 

Maja 2016 je bila sprejeta Strategija za obvladovanje demence do leta 2020, ki naslavlja številne deležnike, ki so ključni za realizacijo njenih ciljev.

 

S ciljem zagotoviti primerljivo obravnavo oseb z demenco v institucionalnem varstvu starejših je ministrstvo v sodelovanju s SSZS leta 2011 pripravilo Usmeritve za delo z osebami z demenco. S ciljem odprave pomanjkljivosti pri izvajanju oskrbe oseb z demenco in glede na ugotovitve in predloge Socialne inšpekcije in Varuha človekovih pravic so bile pripravljene tudi Dopolnitve k Usmeritvam, leta 2014 in 2018.

 

Usmeritve za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, z dne 6.6.2011 (.pdf)

Dopolnitve k Usmeritvam za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, z dne 27.3.2014 (.pdf)

Dopolnitve k Usmeritvam za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših , z dne 20.2.2018 (.pdf)

 

Priloge:

- Strokovne smernice za pripravo osebnega načrta v domu

- Osebni načrt stanovalca 

- Moja življenjska doba - predlog 

- Ocena tveganja - predlog

 

Izobraževanja:

Obveščamo vas, da lahko izkoristite brezplačna izobraževanja v okviru izvajalcev, ki organizirajo izobraževanja na podlagi javnega razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018. Ti izvajalci so:

- Spominčica
- Socialna zbornica Slovenije
- Dom ob Savinji Celje
- Dom Šentjur
- Dom Ptuj
- Dom Maribor
- Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec

Podrobnejše informacije dobite pri izvajalcih izobraževanj.