Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DUŠEVNO ZDRAVJE

 

Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/2008) poleg zdravstvene politike na tem področju opredeljuje tudi politike oziroma aktivnosti na področju socialnega varstva oseb s težavami v duševnem zdravju. Zakon med drugim določa postopke sprejema oseb na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda, nadzorovano obravnavo in obravnavo v skupnosti ter pravico do zastopnika pravic oseb na področju duševnega  zdravja.

 

Zakon je na področju socialnega varstva vpeljal tri pomembne novosti, in sicer:

  • koordinator obravnave v skupnosti, 
  • zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja ter
  • multidisciplinarni timi, ki jih imenujejo centri za socialno delo za vsak posamezni primer.

S temi instituti uporabniki dobivajo nove strokovnjake, ki jim bodo pomagali pri ponovni integraciji v lokalno okolje in varovali njihove pravice ob prisilni hospitalizaciji. Z uvedbo multidisciplinarnega tima (multidisciplinarni tim sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra za socialno delo in nevladnih organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti) pa je uporabniku omogočena celovita individualna obravnava.


V tem okviru so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslednja področja:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za izvajanje teh področij pripravilo naslednje podzakonske akte:

 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, objavljene v Uradnem listu RS, št. 46/2015, dne 26. 6. 2015, sta v Zakonu o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) razveljavljena tretji stavek drugega odstavka in tretji odstavek tretjega odstavka 74. člena.

 

Nova ureditev določa: