Skoči na vsebino

DUŠEVNO ZDRAVJE

 

Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/2008) poleg zdravstvene politike na tem področju opredeljuje tudi politike oziroma aktivnosti na področju socialnega varstva oseb s težavami v duševnem zdravju. Zakon med drugim določa postopke sprejema oseb na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda, nadzorovano obravnavo in obravnavo v skupnosti ter pravico do zastopnika pravic oseb na področju duševnega  zdravja.

 

Zakon je na področju socialnega varstva vpeljal tri pomembne novosti, in sicer:

  • koordinator obravnave v skupnosti, 
  • zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja ter
  • multidisciplinarni timi, ki jih imenujejo centri za socialno delo za vsak posamezni primer.

S temi instituti uporabniki dobivajo nove strokovnjake, ki jim bodo pomagali pri ponovni integraciji v lokalno okolje in varovali njihove pravice ob prisilni hospitalizaciji. Z uvedbo multidisciplinarnega tima (multidisciplinarni tim sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra za socialno delo in nevladnih organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti) pa je uporabniku omogočena celovita individualna obravnava.


V tem okviru so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslednja področja:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za izvajanje teh področij pripravilo naslednje podzakonske akte:

 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, objavljene v Uradnem listu RS, št. 46/2015, dne 26. 6. 2015, sta v Zakonu o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) razveljavljena tretji stavek drugega odstavka in tretji odstavek tretjega odstavka 74. člena.

 

Nova ureditev določa: