Skoči na vsebino

DNEVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje ter Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije organizira Dneve duševnega zdravja, ki bodo v letu 2017 potekali od 7. do 8. septembra, v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

 

 

Osrednja tema izobraževanja bo obravnava mladostnic in mladostnikov, ki bo predstavljena z vseh vidikov – od svojcev in njihovih dilem do nalog in pristojnosti predstavnikov pravosodnih organov in inštitucij, ki vstopajo v obravnavo mladostnic in mladostnikov po Zakonu o duševnem zdravju. Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanj in delavnic. K udeležbi so poleg predstavnikov organov, ki sodelujejo pri organizaciji izobraževanja, vabljeni tudi odvetniki, sodni izvedenci, zastopnice in zastopniki pravic, koordinatorji obravnave v skupnosti, predstavniki centrov za socialno delo in nevladnih organizacij ter predstavniki socialno varstvenih zavodov ter psihiatričnih bolnišnic.

 

Progam izobraževanja bo objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju.

Prijave za udeležbo na izobraževanju se zbirajodo petka, 25. avgusta 2017, na elektronskem naslovu civilno.mp@gov.si.

 

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na Centru za izobraževanje v pravosodju na telefonski številki 01/369-5772 ali 01/369-5770 (Simona Kumar).

 

 

ZAKLJUČKI POSVETA DNEVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA V LETU 2016 (8. in 9. september 2016)